Spanska nivåer
Populära destinationer i Spanien

Spanska nivåer

Enforex erbjuder 6 olika nivåer av spanska. Alla nivåer förutom den högsta nivån är uppdelade i 3 undernivåer beroende på kunskapsnivån hos student i fråga.

A1 BASIC/ SPA 101

Här kommer du lära dig att formulera grammatiska och kommunikativa strukturer i spanska såsom hälsningsfraser, framföra din åsikt, prata om dig själv och böja verb i presens etc.. Du kommer också uppnå en lättare förståelse för spansk kultur och det spanska samhället.

A2 ELEMENTARY SPA 102

Du kommer öka dina grammatiska kunskaper och ditt ordförråd och kunna uttrycka dig själv på ett funktionellt sett i flera kommunikativa sammanhang. Du kommer även få en bättre förståelse för spansk kultur och samhälle. Här förvärvas kunskaper som berättande och kunskap gällande uttryck av olika typer av åsikter.

B1 INTERMEDIATE SPA 201-202

Du kommer på denna nivå gå från att kunna uttrycka dig funktionellt till att kunna uttrycka dig på ett mer sammanhängde sätt i tal och skrift. Detta tillsammans med att du kommer lära dig mer om Spaniens kultur. Genom att förbättra din förståelse för språkliga strukturer kommer du att lära dig att kommunicera mer effektivt.

B2 ADVANCED SPA 301-302

På denna nivå kommer du kraftigt förbättra dina kunskaper i att debattera och uttrycka åsikter i detalj samt länka ihop fraser och meningar på ett sammanhållande sätt. Du kommer även att lära dig konversera kring specifika ämnen utöver vardagliga språkutbyten. Vi kommer även att arbeta med att dominera konjunktion i alla dess sammanhang och jämföra det med indikativ. På denna nivå kommer även användandet av parafraser att studeras.

C1 SUPERIOR SPA 400+

Den här kursen är till för studenter som redan har en högre kunskapsnivå av det spanska språket och som kan kommunicera effektivt. Studenten kommer lära sig att uttrycka idéer på en mer abstrakt nivå genom att förbättra grammatiska kunskaper och fördjupa sin kunskap om speciella spanska uttryck och spansk kultur.

C2 PROFICIENCY SPA 400+

Den här kursen är för de studenter med goda kunskaper i spanska och som vill utveckla alla aspekter av det spanska språket till perfektion för att tillfullo bli helt tvåspråkig. Du kommer att fokusera på att förfina dina verbala och skriftliga färdigheter medan du får ett globalt perspektiv på den spanska kulturen i relation till ditt specifika intresse område.


Läs mer och anmäl dig till en kurs utan förbindelser

20 olika spanska kurser för alla åldrar, boende och övriga tjänster.