Spanska intensivkurser
Populära destinationer i Spanien

Intensiva och Super-intensiva Spanska Kurser

Intensivkurs (20 lektioner/vecka) är vårt signatur program: du kommer att fördjupa dig i det spanska språkets alla aspekter. Kursen fokuserar på att studenten ska förfina sina kunskaper i att tolka material  samt förbättra sin uttrycksförmåga samtidigt som den kulturell kunskapen  fördjupas:

  • Lyssna: Studenten övar oilka hörförståelse tekniker och strategier för att förstå muntliga budskap.
  • Läsning: Öka förståelsen för skriftliga innehåll och förbättra studentens  läsförståelse genom en aktiv inlärningsprocess samt studier av stavningsregler, skiljetecken och ordförråd.
  • Tal: Utveckling av förmågan att tala fokuserar på den studerandes förmåga att uttrycka sig muntligt och upprätthålla en sammanhängande konversation.
  • Skriva: Mekanismer för att kommunicera på rätt sätt skriftligt övas genom olika aktiviteter och övningar.
  • Lexikon: Förståelsen av ord och grammatik är grundläggande för att förstå och producera texter. Utveckling av studentens eget lexikon är en viktig prioritering i undervisningen.

Enforex erbjuder 3 typer av generella intensivkurser i spanska:

  • SEMI INTENSIV — DELTID : 10 lektioner/vecka
  • INTENSIV : 20 lektioner/vecka
  • SUPER INTENSIV+ : 25+5 lektioner/vecka 

Ditt kursval beror helt på dina behov och dina önskningar. Vill du har stor frihet och mycket fritid när du studera utomlands då erbjuder kursen ”Deltid” ett schema med mycket möjligheter. Vill du istället fokusera helt på det spanska språket utan de valbara kulturlektionerna är intensivkursen som innehåller fyra lektioner per dag ett bra alternativ.
Vi erbjuder en superIntensivkurs + kulturella workshops (25+5 lektioner/vecka) och den inkluderar 20 grupplektioner + 5 kulturella workshops som behandlar olika ämnen + 5 konversationslektioner per vecka för att verkligen påskynda dina språkkunskaper. Kursen innehåller samma bas som  intensivkursen men med en extra kulturell inriktning:

  • Kultur: Språket är en viktig del av kulturen. Detta kommuniceras genom  genom att vi uttrycker vår livsstil, våra tankar, föreställningar och seder till omvärlden. Både kultur och språk varierar beroende på kulturell bakgrund.
  • Konversation : Aktiviteter och övningar med talet i fokus används utifrån de olika språknivåerna för att stimulerar interaktion och muntlig kommunikation.

Våra generella spanska kurser garanterar stor flexibilitet och personlig uppmärksamhet och stöd till studenten. Du kan börja varje måndag året runt och detta gäller samtliga nivåer. Klassens storlek är alltid begränsad till max 10 studenter men med ett medeltal på cirka 5 studenter. Minimum längd för en kurs är en vecka och Enforex erbjuder möjligheten att kombinera kurser i så många spanska städer som du önskar helt kostnadsfritt.


Läs mer och anmäl dig till en kurs utan förbindelser

20 olika spanska kurser för alla åldrar, boende och övriga tjänster.