Jazykové úrovně španělštiny - společný evropský referenční rámec pro jazyky
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Jazykové úrovně španělštiny v Enforexu

Enforex rozděluje kurzy španělštiny do 6 rozdílných jazykových úrovní. Tato struktura koresponduje se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, stejně jako s pokyny Institutu Cervantes. Navíc 6 jazykových úrovní Enforexu přesně odpovídá univerzitnímu systému USA, proto za studium španělštiny můžete od své domácí univerzity získat akademické kredity.

Každá úroveň s výjimkou té nejvyšší (expert) je rozdělena do podúrovní, které rozlišují jazykové znalosti přesněji, abychom vás mohli zařadit do jazykové úrovně, která přesně odpovídá vašim znalostem. Vaši jazykovou úroveň španělštiny zjistíme během prvního dne prostřednictvím testu s písemnou i ústní částí.

Svoji úroveň si také můžete okamžitě otestovat online, ačkoli ani tak se po příjezdu do Španělska testu jazykové úrovně nevyhnete: test španělštiny online.

levels
levels

A1: úplný začátečník

Naučíte se tvořit základní gramatické a komunikační struktury ve španělštině jako například pozdravy, povídání o sobě samém, vyjadřování názoru, časování sloves v přítomném čase, popis osob a mimo jiných dovedností se také naučíte vyjadřovat co máte a co nemáte rádi.

A2: začátečník

Tato jazyková úroveň je určena studentům, kteří už mají předchozí znalost základních struktur ve španělštině. Zlepšíte se v gramatice, slovní zásobě a budete schopni vyjádřit se v různých komunikativních situacích.

B1: mírně pokročilý

Tato jazyková úroveň je vhodná pro studenty, kteří už mají obecnou znalost některých složitějších struktur španělského jazyka a zároveň také dobrou slovní zásobu. Tato úroveň přináší značné zlepšení ve vyjadřování a plynulost při používání cizího jazyka společně s hlubším porozuměním španělskému způsobu života.

B2: pokročilý

Studenti pokročilé úrovně jsou už schopni komunikovat v různých situacích a hovořit s určitou plynulostí. Postupně zlepšíte svoje schopnosti diskutovat a vyjadřovat se podrobně, naučíte se spojovat fráze a věty a pohodlně budete konverzovat na specifičtější témata, která o mnoho přesahují oblast obecných témat k hovoru.

C1: velmi pokročilý

Tato jazyková úroveň je určena studentům, kteří už mají solidní přehled o španělském jazyce a kteří jsou schopni efektivně komunikovat. Naučíte se vyjádřit své myšlenky na abstraktnější úrovni, zdokonalíte své gramatické dovednosti, budete ovládat idiomy stejně jako získáte podrobnější povědomí o španělské kultuře.

C2: expert

Tato jazyková úroveň je vhodná pro studenty s vynikající znalostí španělského jazyka, kteří chtějí vypilovat své ligvistické znalosti ve všech oblastech, aby se mohli stát plně bilingvními. Zaměříte se na rozvoj svých vyjadřovacích dovedností ústní i písemnou formou, zatímco budete globálně rozvíjet povědomí o španělské kultuře s důrazem na určitou oblast, která vás blíže zajímá.


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.