Affärsspanska kurser
Populära destinationer i Spanien

Affärsspanska & Chamber of Commerce Exam

Denna kurs är riktad till studenter och yrkesverksamma som vill förbättra sin spanska och upptäcka särskilda affärsrelaterade ämnen associerade till Spanien eller spanskspråkiga kulturer. Vill du att dina språkkunskaper ska vara tillräckligt goda för att kunna kommunicera i affärs- och rättsliga situationer är detta kursen för dig! Studiematerialet inkluderar kommersiella texter , professionella presentationer, och företagstidningar som alla innehåller det vokabulär och de strukturer som är nödvändiga för att kommunicera med kunder och affärskollegor på spanska. Du kommer att bli försedd med material som innehåller det vokabulär som används vid affärer och annat informativt material som behandlar den ekonomiska situationen i Spanien och Latinamerika. .

Kursen består av 10 affärsspanska lektionerna per vecka (i block på 2-4 veckor)

Ämnen som behandlas i denna kurs:

 • Den finansiella och affärsmässiga strukturen i Spanien
 • Handelsrelationer
 • Banker, finansiella transaktioner och EU:s finansiella institutioner
 • Marknadsföring och reklam
 • Internationell handel
 • Börsen
 • Turism
 • Spanska arbetsmarknaden
 • Spanien och den Europeiska Unionen

Enforex organiserar den här kursen som en introduktion till de som vill göra en examen med vår samarbetspartner Chamber of Comerce of Madrid. Vi kommer hjälpa dig att få ett godkänt resultat till något av de följande officiella examen som Chamber of Comerce of Madrid ansvarar för:

 • Certificado Básico de español de los Negocios
 • Certificado Superior de Español de los Negocios
 • Diploma de Español de los Negocios

En hög ”intermediate” eller ”advanced” spanska nivå är nödvändigt för att delta i denna kurs..


Läs mer och anmäl dig till en kurs utan förbindelser

20 olika spanska kurser för alla åldrar, boende och övriga tjänster.