Schema
Populära destinationer i Spanien

Schema

  • När du anländer till den Enforex skola du valt kommer vår personal ge dig ett muntligt och skriftligt test för att vi på ett korrekt sätt ska kunna bedöma nivån på dina spanska kunskaper.
  • Det skriftliga nivåtestet som genomförs för att förenkla din placering i rätt grupp sker 1 timme innan den första måndagens lektion. Nybörjare helt utan förkunskaper behöver inte göra detta nivåtest utan blir direkt indelade i rätt grupp.
  • Lektionerna hålls måndag till fredag från 9:30 på morgonen fram till 13:30 eller på eftermiddagen mellan 14:30 och 18:30. Kultur workshops äger rum 13:30 och är tillgängliga för alla studenter oavsett om studenten har lektioner på förmiddagen eller eftermiddagen. Våra eftermiddagslektioner är normalt sett reserverade för våra Super-intensivkurser (Salamancas schema börjar 30 minuter innan övriga skolors).
  • Kurserna är schemalagda antingen till förmiddagsblock eller till eftermiddagsblock men vi har inte möjligheten att garantera en plats i ett speciellt block. Det här beror helt på kursnivån och antal studenter inskrivna på kursen något som i sin tur beror på hur skolans undervisningsansvarig organiserat lektionerna efter nivåtesterna.
  • Varje lektion är 55 minuter lång och två lärare undervisar 2 lektioner i taget.
  • Våra klasser består av max 10 studenter men medelantalet är 5 studenter per klass.

Läs mer och anmäl dig till en kurs utan förbindelser

20 olika spanska kurser för alla åldrar, boende och övriga tjänster.