Fackultet & kursplan

Priser & Broschyr
Kursplan
Populära destinationer i Spanien

Vår fakultet & Kursplanen

Alla aspekter av Enforex kurser, organisation, innehåll, material och metodologi har utvecklats av våra egna lärare. De har de bästa kompetenserna för att lära ut spanska som främmande språk.

Enforex är väldigt stolt över sin fakultet. Alla lärare har speciell utbildning för att kunna undervisa i spanska som främmande språk och många har en master eller doktorsexamen inom sitt specialområde. Dessa specialinriktningar täcker in flera olika områden som till exempel språkvetenskap, historia, marknadsföring och turism.

Varje skolas akademiska koordinator väljer ut sina lärare utefter deras utbildning, personlig lämplighet, tålamod och viktigast av allt deras entusiasm. Alla dessa kvalitéer gör också Enforex lärare till studenternas bästa vän.

Den ungdomliga atmosfären och energin hos Enforex lärare är så spektakulär att den diskuterats i flera studier gällande internationell undervisning i artiklar och journaler. Flera av våra lärare är dessutom själva publicerade forskare inom sitt specialområde.


Läs mer och anmäl dig till en kurs utan förbindelser

20 olika spanska kurser för alla åldrar, boende och övriga tjänster.