FAQ - lekce cizího jazyka na táboře
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

FAQ - jazykové lekce na letním táboře

Jaký cizí jazyk se mé dítě může na táboře naučit?

Účastníci jazykových táborů v zahraničí studují buď španělštinu nebo angličtinu. Speciální letní tábory pro mladistvé v Granadě a Seville jsou určeny pouze pro mezinárodní studenty, protože se na nich vyučují pouze lekce španělštiny. Na zbytku našich táborech s 40% mezinárodních a 60% španělských táborníků nabízíme oba jazyky - španělštinu i angličtinu. Více informací o našich lekcích cizího jazyka se dozvíte zde: letní jazykové kurzy.

Nahoru

Moje dítě se nikdy předtím cizí jazyk neučilo. Je možné studovat lekce pro začátečníky?

Samozřejmě! Jazykové lekce jsou dostupné v šesti úrovních, které začínají úplnými začátečníky a končí experty.

Nahoru

Mají vaši lektoři zkušenosti s výukou dětí?

Naši vybraní vysoce kvalifikovaní lektoři mají kromě univerzitního titulu a certifikátu učitelských dovedností (CAP) velké množství energie a mnoho zkušeností s učením dětí a mladistvých všech věkových skupin. Během výuky uplatňují různé způsoby, techniky, aktivity a přístup ke každému studentovi, čímž se snaží vyjít vstříc každému učebnímu typu a věkové skupině a zároveň také především ukázat, že učení je zábava.

Nahoru

Jak zjistíte jazykovou úroveň mého dítěte?

Během prvního dne všichni táborníci absolvují písemný a ústní jazykový test, pomocí kterého zjistíme jejich jazykovou úroveň. Výsledky těchto testů se dozví okamžitě, což znamená, že všichni táborníci budou ihned po testu rozděleni do skupin a zařazeni do příslušného jazykového kurzu dle vybraného jazyka, jazykové úrovně a věku. Díky tomu budou mít všichni táborníci možnost využít svůj jazykový pobyt v zahraničí na úplné maximum!

Nahoru

Dostane moje dítě učebnici a další výukové materiály? Může si je po skončení tábora nechat?

Každý táborník kromě velkého množství pestrých studijních materiálů a učebních pomůcek obdrží během výuky set studijních materiálů během prvního dne výuky. Tyto sety, na míru sestavené všem věkovým skupinám, jsou rozděleny dle jazykové úrovně a jejich základem je především učebnice a pracovní sešit. Všechny tyto studijní materiály jsou zahrnuty v ceně letního tábora a každý táborník se je může po skončení kurzu odvést domů.

Nahoru

Kolik táborníků studuje v každé skupině?

Abychom každému zajistili individuální pozornost a optimální podmínky pro studium, tak v jedné skupině může studovat maximálně 14 táborníků.

Nahoru

Jak jsou lekce cizího jazyka časově rozvrženy?

Táborníci mají každé dopoledne od pondělí do pátku 4 lekce cizího jazyka. Každá lekce trvá 45 minut. Jakmile lekce skončí, táborníci vyrazí na oběd a poté už tráví celé odpoledne různými aktivitami, které začínají u sportů a her a končí u kulturních výletů a workshopů.

Nahoru


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.