Letní jazykové kurzy na táborech v zahraničí

Ceny a Katalog
Letní jazykové kurzy
Objevte naše letní tábory ve Španělsku
Letní tábory – Ceny a Termíny

Letní jazykové kurzy v zahraničí

Naše letní jazykové kurzy se skládají z celkem 20 lekcí cizího jazyka za týden - na každý den od pondělí do pátku tedy připadají 4 lekce španělštiny nebo angličtiny . Lekce angličtiny nebo španělštiny jsou 45 minut dlouhé a abychom každému táborníkovi zajistili individuální přístup učitele, tak v každé skupině studuje maximálně 14 studentů.

Více informací o letních jazykových kurzech...

Pečlivě sestavený studijní plán klade především důraz na konverzaci a komunikaci a podporuje tak účástníky tábora k tomu, aby naplno využili vynikající možnosti aktivně používat vše, co se naučí během lekcí, při komunikaci s kamarády během celého dne - tedy i mimo výuku. Jediným obdobím, kdy jsou španělští a mezinárodní účastníci tábora rozděleni, je dopolední studium cizích jazyků. Po zbytek dne - tedy odpoledne a večer - spolu podnikají různé aktivity. Učební plán je plně kompatibilní s kreditním systémem univerzit v USA a některých dalších zemí.

summercamps courses
summercamps courses

Naši lektoři

Úspěch veškerého úsilí vloženého do studia kurzů cizích jazyků vždy závisí na zkušeném týmu lektorů, který by měl táborníky během studia maximálně motivovat. Z tohoto důvodu jsme pro naše letní tábory pečlivě vybrali vysoce kvalifikovaný a energický sbor učitelů. Všichni učitelé španělštiny jsou rodilými mluvčími s alespoň 5 letým vysokoškolským vzděláním ve španělské lingvistice a výuce španělštiny jako cizího jazyka. Většina z nich vystudovala magisterský a/ nebo doktorský titul ve španělštině a získala CAP (Osvědčení o didaktických dovednostech). Náš pedagogický sbor má navíc mnoho zkušeností s výukou dětí i mladistvých a naplno využívá široké spektrum technik a aktivit, které se liší v závislosti na věkové skupině a účebním typu.

Metodologie výuky

Studijní plán je navržen tak, aby bylo každým okamžikem patrné, že se jedná o letní tábor. Jinými slovy - jazykové lekce jsou koncipovány tak, aby byly pro táborníky dostatečně zajímavé a zábavné, ale zároveň aby je motivovaly na maximum a aby je přiměly k seriozním konverzacím a diskusím na různá téma. Naším hlavním cílem je, aby si táborníci svůj pobyt v zahraničí se studiem cizích jazyků užili úplně naplno a zároveň se během tohoto krátkého časového období naučili co nejvíce. Hlavním pilířem metodologie výuky je komunikativní přístup a používání pestrých technik při studiu základních jazykových znalostí: gramatiky, mluvení, poslechu, slovní zásoby, výslovnosti, psaní a kulturních znalostí.

Studijní materiály

Naše učební materiály jsou vhodně navrženy pro každou věkovou skupinu a rozřazeny do různých úrovní jazykových znalostí. Sadu studijních materiálů tvoří jazyková učebnice a pracovní sešit přímo na míru dané skupině táborníků. Každý účastník letního tábora ji obdrží hned první den jazykového kurzu. Při výuce jsou také kromě těchto tištěných materiálů maximálně používány moderní multimediální a audiovizuální pomůcky.

Jazykové úrovně

Každý táborník během prvního dne na táboře absolvuje jazykový test, pomocí kterého zjistíme jeho znalosti cizího jazyka. Následně všechny účastníky rozdělíme do 6 jazykových úrovní od úplných začátečníků až po pokročilé.

Certifikáty

Každý účastník jazykového tábora obdrží certifikát s detailními informacemi o jazykové úrovni, kterou dosáhl k poslednímu dni na letním táboře.


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.