FAQ - táboroví vedoucí & dozor nad táborníky
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

FAQ - táboroví vedoucí

Kolik táborových vedoucích je na letním táboře celkem?

Každý oddíl táborníkům o celkovém počtu 8 až 12 dětí bude mít svého vlastního táborového vedoucího, který bude učitelem a vychovatelem v jedné osobě a zároveň na ně po celou dobu dávat pozor. Speciální programy pro mladistvé se lehce liší počtem táborníků v jednom oddílu, v každém oddílu je totiž 12 až 15 teenagerů.

Nahoru

Jsou všichni táboroví vedoucí rodilí mluvčí? Mluví ještě dalšími jazyky?

Všichni naši táboroví vedoucí jsou rodilí mluvčí španělského jazyka a velká většina z nich - přibližně 90% - mluví anglicky či dalším jazykem.

Nahoru

Bude na mé dítě vždy někdo dohlížet?

Táborníci na letních táborech v Barceloně, Madridu, Marbelle, Salamance a Valencii jsou pod 100% dozorem kdykoli během dne. Naopak na mladistvé je v případě speciálního programu v Granadě a Seville s větší volností a nezávislostí dohlíženo pouze 75% času.

Nahoru

Musí mé dítě zůstat v táboře po celou dobu? Může někdy opustit tábor?

Táborníci narození v určeném roce (rozhodnutí o příslušném roce záleží na řediteli tábora) s písemným souhlasem rodičů zasláným do Enforexu před začátkem tábora budou mít povoleno opustit areál letního tábora bez dozoru vedoucích celkem třikrát během dvoutýdenního táborového turnusu (čtyřikrát na letním táboře Marbella Albergue). Více informací získáte na stránkách o možnosti vycházek na základě povolení rodičů.

Nahoru


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.