Trpný rod ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Ve španělštině stejně jako v češtinu existuje činný a trpný rod sloves. Podívejte se na rozdíl mezi těmito rody v českém jazyce:

 • Činný rod: Hru vyhrál nejlepší tým.
 • Trpný rod: Hra byla vyhrána nejlepším týmem.

Ve španělštině se užívají oba tyto rody v písemné i mluvené formě. Existuje několik různých způsobů, jak ve španělském jazyce vyjádřit trpný rod. Podívejte se tedy na následující řádky a naučte se, jak na to!

SER + PŘÍČESTÍ MINULÉ

Tvoření první a nejjednodušší formy trpného rodu ve španělském jazyce se provádí následujícím způsobem: na podmět navazuje časovaná forma slovesa být - ser, ke které se přidá příčeští minulé v příslušné formě dle rodu a čísla podstatného jména. Pokud je ve větě uveden předmět, je nezbytné uvést předložku por.

 • La carrera es ganada por el caballo más rápido.
  (Závod je vyhrán nejrychlejším koněm.)
 • Estos libros fueron escritos por mi autor favorito.
  (Tyto knihy byly napsány mým oblíbeným autorem.)

SE

Druhá forma trpného rodu se češtině také částečně podobá.

Sloveso musí být ve třetí osobě jednotného (él, ella, usted) nebo množného čísla (ellos, ellas, ustedes) v závislosti na podstatném jménu, které po něm následuje. V první větě, která následuje níže, jsou například los perros v množném čísle a proto je sloveso permitir časováno ve třetí osobě množného čísla: se permiten. V dalších příkladech se vyskytuje ropa de hombre v jednotném čísle, proto je sloveso vender časováno ve třetí osobě jednotného čísla: se vende.

 • No se permiten los perros en el hotel.
  (V tomto hotelu se nepovoluje vstup psům.)
 • Se alquilan pisos en este edifico.
  (V této budově se pronajímají byty.)
 • En esta oficina se come a las 14:30.
  (V této kanceláři se jí ve 14:30 hodin.)
 • Se vende ropa de hombre en esta tienda.
  (V tomto obchodě se prodává pánské oblečení.)

HAY QUE

Všeobecně platné informace směřované určité skupině či společnosti se ve španělštině vyjadřují následovně:

hay + que + sloveso v infinitivu

 • Hay + que + estudiar mucho para sacar buenas notas.
  (Pro získání dobrých známek je třeba hodně studovat.)
 • Hay + que + hacer ejercicio y comer bien.
  (Je třeba cvičit a dobře jíst.)
 • Hay + que + ser optimista en situaciones difíciles.
  (V obtížných situacích je třeba být optimista.)