Pořadí slov ve větě ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Ve španělštině je nutné mít pro tvorbu věty podmět a přísudek. Podmětem je osoba nebo předmět, který provádí aktivitu přísudku, který je obecně s ohledem na podmět správně časovaným slovesem.

Jako v češtině obvyklou strukturu věty ve španělštině tvoří podmět + přísudek + (zbytek věty) jako následující příklady:

  • Struktura: Podmět + přísudek + zbytek věty
  • Čeština: Pedro + pracuje + v knihovně.
  • Španělština: Pedro + trabaja + en la biblioteca.

Ve španělštině jsou však kromě tohoto slovosledu možné i následující příklady, které jsou gramaticky naprosto správně:

Pedrotrabajaen una biblioteca. podmět + přísudek + zbytek věty
Trabaja Pedroen una bibliotecaa. přísudek + podmět + zbytek věty
En una biblioteca trabajaPedro. zbytek věty + přísudek + podmět
Trabaja en una biblioteca Pedro. přísudek + zbytek věty + podmět