Porovnávání ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Ve španělštině se stupňování přídavných jmen jednoduše provádí pomocí slova más (více).

 • más fuerte (silnější)
 • más rádido (rychlejší)
 • más inteligente (inteligentnější)
 • más cariñoso (něžnější)

Pro opačný případ, kdy chceme vyjádřit porovnání ve smyslu "méně" se ve španělském jazyce používá slovo menos.

 • menos fuerte (slabší)
 • menos rápido (pomalejší)
 • menos inteligente (méně inteligentní)
 • menos cariñoso (méně nežný)

Porovnávání s přídavnými jmény

Pro porovnávání dvou různých objektů a vyjadřování rozdílů se ve španělském jazyce používá následující struktura:

Podmět + přísudek + más/menos + přídavné jméno + que + podstatné jméno

 • Marcos + es + más + alto + que + su hermana.
  (Marcos je vyšší než jeho sestra.)
 • Yo + soy + menos + inteligente + que + tú.
  (Jsem méně chytrý než ty.)
 • Mi coche + es + más + rápido + que + el tuyo.
  (Moje auto je rychlejší než to tvoje.)
 • La puerta es más roja que una cereza.
  (Dveře jsou červenější než třešeň.)

Při porovnávání stejných vlastností se ve španělském jazyce používá výrazů "tan ... como...", což v češtině znamená to samé jako "stejně ... jako... ". Na konkrétní příklady se podívejte níže:

Podmět + přísudek + tan + přídavné jméno + como + podstatné jméno

 • Marcos + es + tan + alto + como + su hermana.
  (Marcos je stejně vysoký jako jeho sestra).
 • Yo + soy + tan + inteligente + como + tú.
  (Jsem stejně chytrý jako ty.)
 • Mi coche + es + tan + rápido + como + el tuyo.
  (Moje auto je stejně rychlé jako tvoje.)
 • La puerta + es + tan + roja + como + una cereza.
  (Dveře jsou stejně červené jako třešeň.)

Porovnávání pomocí 3. stupně přídavných jmen

Pro porovnávání je také možné použít 3. stupně přídavných jmen - superlativy.

Ve španělštině se porovnání pomocí 3. stupně přídavných jmen provádí ve stejném principu jako v případě 2. stupně. Místo slov más nebo menos se používají určité členy el, la, los, las a místo que se používá de.

Podmět + přísudek + určitý člen + más/menos + přídavné jméno + de + zbytek věty

 • María + es + la + más + guapa + de + sus amigas.
  (María je nejkrásnější ze všech svých kamarádek.)
 • Mi coche es el más caro de todos.
  (Moje auto je nejdražší ze všech.)
 • Sara es la menos alta de su clase.
  (Sara je nejmenší ze třídy.)
 • Pedro es el menos rápido de su equipo.
  (Pedro je nejpomalejší z týmu.)

Stupňování příslovců

Ten samý způsob se uplatní také u stupňování příslovců ve španělském jazyce (pokud si chcete osvěžit znalosti ohledně příslovců, klikněte sem: příslovce ve španělském jazyce)

Podmět + přísudek + más/menos + přídavné jméno + que + podstatné jméno

 • Sara + estudia + menos + diligentemente + que + Marcos.
  (Sara studuje méně snaživě než Marcos.)
 • Su casa + está + más + lejos + que + la mía.
  (Jeho / její dům je dál než můj.)

Nepravidelné stupňování

Stejně jako v češtině se i ve španělštině setkáte s nepravidelným stupňováním. Taková přídavná jména se naprosto mění - například slovo dobrý. Ve španělštině je výchozím tvarem "bueno", které se místo pravidelného stupňování na "más bueno" mění nepravidelně na "mejor" (podobně jako v češtině - lepší).

Podívejte se na několik příkladů níže:

Přídavné jménoDruhý stupeň přídavného jména
dobrý = buenolepší = mejor
špatný = malohorší = peor
velký = grandevětší = mayor
starý = viejostarší = mayor
mladý = jovenmladší = menor
malý = pequeñomenší = menor

Příklady v kontextu:

 • Jsem starší než má sestra. = Yo soy mayor que mi hermana.
 • Moje sestra je mladší než já. = Mi hermana es menor que yo.
 • Tvoje známky jsou horší než moje. = Tus notas son peores que las mias.
 • Řídím lépe než můj otec. = Conduzco mejor que mi padre.