Испански страдетелен залог
Enforex

В испанският страдателния залог се употребява често и се приема, както писмено, така и устно:

 • Действен залог : Най-добрият тим спечели играта.
 • Страдателен залог: Играта е спечелена от най-добрия тим.

Съществуват няколко различни начина, за да се изрази пасивния залог в испанския; Прочетете по-долу за тях!

SER + минало причастие

Тази конструкция на страдателния залог е сравнително лесна и съвпада с употребата в английския; Обектът или лицето, получаващо действието на глагола, е последвано от формата на глагола ser плюс миналото причастие . Ако споменаваме извършителят (човека или обекта извършващ действието на глагола), предлогът por го предхожда.

Имайте предвид че глагола ser и миналото причастие трябва да бъде спрегнати и съгласувани по род и число с подлога, който поясняват.

 • La carrera es ganada por el caballo más rápido.
  (Състезанието е спечелено от най-бързия кон.)
 • Estos libros fueron escritos por mi autor favorito.
  (Тези книги са написани от моя любим автор.)

SE

Вторият вид пасивен залог е малко по-сложен за овладяване. Той се използва, когато говорим за специфичен обобщен субект или група.Този вид изречения изразяват идеята, че "Те правят нещо ", "Ти (като цяло) правиш нещо ", "Хората правят нещо" или "Някои прави нещо ". Например:

Имайте предвид, че глагола е спрегнат в трето лице ед.ч (él, ella, usted) или мн.ч (ellos, ellas, ustedes) взависимост от съществителното, което ги последва. В първото изречение, например, тъй като los perros е в мн.ч, глагола permitir е спрегнат в трето лице мн.ч: se permiten. В последния пример, от друга страна, ropa de hombre е в единствено число, така че vender е спрегнат в трето лице единствено число: se vende.

 • No se permiten los perros en el hotel.
  (Не са разрешени кучета в хотела.)
 • Se alquilan pisos en este edifico.
  (В тази сграда се отдават апартаменти под наем.)
 • En esta oficina se come a las 14:30.
  (В този офис се яде в 14:30 )
 • Se vende ropa de hombre en esta tienda.
  (В този магазин се продава мъжко облекло.)

HAY QUE

Тази структура на изречението в испанския няма директен еквивалент с английския, Тя е типична за испанския безлична форма и се превежда като "някой трябва... " Конструкцията е :

hay + que + глагол в инфинитив

 • Hay + que + estudiar mucho para sacar buenas notas.
  (Трябва да учиш, за да имаш добри оценки )
 • Hay + que + hacer ejercicio y comer bien.
  (Трябва да се упражняваш и ядеш добре)
 • Hay + que + ser optimista en situaciones difíciles.
  (Трябва да бъдеш оптимист в трудни ситуации.)

-->