Pořadí přídavných jmen ve větě ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Přídavná jména mají na rozdíl od češtiny jiné pořadí - následují totiž až za podstatným jménem. Podívejte se na příklady níže:

ČEŠTINA
(přídavné jméno + podstatné jméno)
ŠPANĚLŠTINA
(podstatné jméno + přídavné jméno)
modrá košile
la camisaazul
vynikajícíjídlo
la comidadeliciosa
mladýkluk
el niñojoven
vysoký strom
el arbolalto

Vypadá to jednoduše, že? Pravdou je, že toto "pravidlo" platí pro mnoho přídavných jmen, speciálně těch, které slouží k popisu - viz příklady výše. Avšak existují i situace, při kterých se přídavná jména uvádí před podstatným jménem.

Jakým způsobem se tedy řídíme, pokud chceme vytvořit větu ve správné struktuře?

Podstatné jméno před přídavným jménem

Přídavná jména popisující osoby nebo věci

 • la mujer simpática (sympatická žena)
 • el niño rubio (blonďatý chlapec)
 • la mochila roja (červený batoh)

Při popisu národnosti osoby i původu věci, členství, příslušnost apod.

 • el restaurante chino (čínská restaurace)
 • la mujer americana (americká žena)
 • el político conservador (konzervativní politik)
 • el monje budista (budhistický mnich)

Při použití více přídavných jmen pro jedno podstatné jméno

 • el libro largo y aburrido (dlouhá a nudná kniha)
 • la luna llena, blanca y brillante (plný a zářivý měsíc)

Pokud je přídavnému jménu přidružena fráze nebo příslovce

 • la casa muy cara (velmi drahý dům)
  • podstatné jméno + příslovce ovlivňující přídavné jméno + přídavné jméno
 • la mochila llena de libros (batoh plný knih)
  • podstatné jméno + příslovce + fráze ovlivňující přídavné jméno

Přídavné jméno před podstatným jménem

Zvýraznit určitou vlastnost či kvalitu můžete umístěním přídavného jména před podstatné jméno. Jedná se v podstatě o obdobu stupňování přídavného jméno.

 • un jugador bueno (dobrý hráč) vs un buen jugador (vynikající hráč)
 • una princesa bella (hezká princezna) vs una bella princesa (krásná princezna)

Přídavná jména, která podstatné jméno zdůrazňují nebo se s jeho významem shodují

 • el frío hielo (studený led)
 • el horrible monstruo (strašné monstrum)
 • la oscura noche (tmavá noc)

Přídavná jména měnící význam v závislosti na pořadí

Některá přídavná jména mění svůj význam v závislosti na pořadí před či za podstatným jménem. V takovém případě umístění přídavného jména před podstatné jméno naznačuje citový význam. Podívejte se na následující příklady:

podstatné jméno + přídavné jméno
přídavné jméno + podstatné jméno
un amigoviejo
(starý přítel; postarší přítel)
un viejoamigo
(starý přítel, dávný přítel)
la mujer pobre
(chudá žena, žena bez peněz)
la pobre mujer
(ubohá žena, trpící žena)
un hombre grande
(velký muž)
un granhombre
(skvělý muž, vynikající muž)