Leer Spaanse Superlatieven
Spaanse informatiebronnen

Een superlatief, bij definitie, is de vorm van een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord die de vergrotende trap aanduidt, zoals het zeggen van een man is "echt knap", een auto is de "snelste" of een maaltijd is de "meest lekkere".

Spaanse superlatieven kunnen grofweg worden ingedeeld in twee categorieën: relatieve superlatieven en absolute superlatieven.

Relatieve Superlatieven in Spaans

Een relatieve superlatief wordt gebruikt om een zelfstandig naamwoord te beschrijven in vergelijking met een grotere groep. In het Nederlands wordt de relatieve superlatief gevormd door woorden als "meest" (voorbeeld: meest enthousiast) en "minst" voor het bijvoeglijk naamwoord te zetten of door de uitgang "-ste" aan het bijvoeglijk naamwoord toe te voegen (voorbeeld: snelste).

 • Het is het minst dure (goedkoopste) shirt in de winkel.
 • Hij is de slimste jongen in de klas.

In het Spaans wordt de relatieve superlatief gevormd met de volgende constructie:

lidwoord + zelfstandig naamwoord + mas/menos + adjectief + de

 • Voorbeeld 1: Het is het minst dure shirt in de winkel.
lidwoord zelfstandig naamwoordmas/menos
(meest/minst)
adjectiefde
(van)
grotere groep
Eslacamisamenoscaradela tienda.
 • Voorbeeld 2: Hij is de slimste jongen in de klas.
lidwoord zelfstandig naamwoordmas/menos
(meest/minst)
adjectiefde
(van)
grotere groep
Eselestudiantemásinteligentedela clase.

Absolute Superlatieven in Spaans

Een absolute superlatief wordt gebruikt om een zelfstandig naamwoord te beschrijven maar in tegenstelling tot de relatieve superlatief, wordt het niet gebruikt om de kwaliteit van een zelfstandig naamwoord met een grotere groep te beschrijven. Bijvoorbeeld: Hij is heel groot.

In het Spaans wordt de absolute superlatief gevormd op een van de volgende drie manieren, elk superlatief uitspraak is groter dan degene die eraan vooraf gaat..

 • muy (heel) + bijvoeglijk naamwoord
  • Es muy grande. = Hij is heel groot.
 • sumamente (heel erg) + adjective
  • Es sumamente grande. = He is heel erg groot.
 • bijvoeglijk naamwoord + uitgangen -ísimo/-ísima/-ísimos/-ísimas
  • Es grandísimo. = Hij is heel erg, zeer, uitermate,ongelooflijk groot.