Algemene Voorwaarden 2019

CURSUS ACCREDITATIE
CREDITNOTA’S
ACCOMMODATIE
ALGEMENE ANNULERINGEN/WIJZIGINGEN VAN CURSUSSEN
PREMIUM ANNULERINGSGARANTIE
NUTTIGE INFORMATIE
OPTIONELE VERZEKERING
TRANSFER SERVICES
FEESTDAGEN
OVEREENKOMST
BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Enforex is een besloten vennootschap, onderdeel van Ideal Education Group. Het is geaccrediteerd door het Insituut Cervantes en andere instellingen. Hoofdkantoor: Gustavo Fernández Balbuena 11, 28002 Madrid, Spanje. Tax Identification Code (CIF) B-79946729. IDEAL EDUCATION GROUP SL. staat geregistreerd in het Handelsregister van Madrid Volume 868, boek 0, folio 154, sectie 8, pagina Nº-17.285.
 • Enforex garandeert dat de beschrijvingen in de data- en prijsbrochure 2019 van cursussen, accommodatie en aanvullende services accuraat zijn (alle speciale regelingen en/of afspraken dienen op schrift te worden gesteld en door Enforex te worden ondertekend).
 • Het personeel dat verantwoordelijk is voor de transfers van en naar de luchthavens en het vervoer naar de accommodatie verzekerd, bekend met de regio en weet precies waar de studenten heengebracht dienen te worden.
 • Enforex is lid van de volgende nationale en internationale organisaties: eduSpain, NAFSA, Ideal Quality Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL en ELITE.
 • Onze centra in Alicante, Barcelona, Granada, Madrid, Marbella, Salamanca, Sevilla, Tenerife en Valencia zijn erkend door de vereniging eduSpain en door de Kamer van Koophandel van Madrid.
 • Enforex garandeert klassen met maximaal 10 studenten in de les bij de programma’s Intensief, DELE, SIELE en Business-cursussen en 15 studenten bij de Zomerkampen en Jeugdprogramma.
 • De voorwaarden van Enforex zijn niet van toepassing op partnerscholen. Elke partnerschool heeft haar eigen voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met ons hoofdkantoor.
 • Enforex behoudt zich het recht voor om alle mogelijke foto’s en video’s die tijdens het verblijf van de cursist zijn gemaakt te gebruiken. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat hij of zij in de promotiematerialen van IEG of partnerorganisaties zou kunnen verschijnen, tenzij de cursist bij aankomst op de school verklaart het hiermee niet eens te zijn.
 • Gepubliceerde aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd. Alle aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Reserveringen die vóór publicatie van de aanbieding zijn gemaakt kunnen niet worden gewijzigd. Alle aanbiedingen en kortingen worden op de inschrijfdatum toegepast. Er kan geen gebruik worden gemaakt van aanbiedingen en kortingen met terugwerkende kracht.
 • De inschrijfkosten zijn een jaar geldig vanaf de dag van inschrijving voor alle IEG scholen in Spanje en Latijns-Amerika. Met andere woorden, voor alle cursussen die gedurende een periode van 12 maanden worden gereserveerd dienen slecht één keer inschrijfkosten te worden betaald.
 • In het uitzonderlijke geval dat er maar 1 of 2 studenten staan ingeschreven voor eenzelfde cursus op eenzelfde niveau dan behoudt de school zich het recht voor om de cursus om te zetten in een privé- of semi-privé cursus met een vermindering van 50% van het aantal lesuren.
 • In steden waar dezelfde programma’s ook worden aangeboden op andere scholen van Ideal Education Group, kunnen de lessen op elk moment samengevoegd worden.
 • Klachten dienen schriftelijk en binnen de eerste 24 uur te worden gemeld (help@enforex.com). Dit zorgt ervoor dat we zo spoedig mogelijk een oplossing kunnen vinden. Alleen klachten die tijdens het verblijf van de cursist zijn gemeld komen in aanmerking voor het recht op compensatie, teruggave van gemaakte kosten of veranderingen. Klachten die na vertrek zijn gemeld worden geaccepteerd en beschouwd als suggesties om onze service te verbeteren.

CURSUS ACCREDITATIE

 • Een certificaat wordt afgegeven in overeenstemming met de door het Instituto Cervantes en de in de huidige wetgeving vastgestelde richtlijnen voor particulier onderwijs.
 • Op dit certificaat staat de gevolgde cursus vermeld, het cursusniveau en het aantal gevolgde uren. De naam van de school waaraan de cursus is gevolgd alsmede de inschrijfdatum en het behaalde niveau worden vermeld.
 • Het certificaat is geen officieel document, in overeenstemming met de wetgeving voor particuliere onderwijsinstellingen.
 • Er wordt alleen een certificaat uitgegeven aan studenten die minimaal 85% van de lessen hebben bijgewoond.

CREDITNOTA’S

 • Creditnota’s zijn een jaar geldig vanaf de datum dat de creditnota wordt toegekend.
 • Het krediet is alleen geldig voor de geografische regio waarin het is afgeven (d.w.z. krediet uitgegeven in Spanje is niet geldig voor cursussen in Latijns-Amerika) en is niet overdraagbaar.
 • Een creditnota kan niet omgezet worden in een restitutie.

ACCOMMODATIE

 • Voor reserveringen die een week of korter voor de begindatum van de cursus zijn gemaakt, garandeert Enforex het door de cursist gewenste of verzochte type accommodatie niet: er wordt prioriteit gegeven aan studenten die langer van tevoren hebben gereserveerd.
 • In het geval dat een cursist om gegronde redenen niet tevreden is met de aan hem of haar toegewezen accommodatie mag naar een andere accommodatie van dezelfde categorie worden verhuisd (tot 3 veranderingen toegestaan). Studenten die van accommodatie willen veranderen dienen zich daarvoor gedurende de eerste week van het verblijf tot de verantwoordelijke persoon te wenden.
 • Alle studenten dienen Enforex of hun gastfamilie van tevoren te informeren over de verwachte aankomsttijd. Als er met de hiervoorgenoemde partijen geen contact is opgenomen kan Enforex niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ontvangst of transfer van de cursist.
 • Enforex garandeert de accommodatie van familieleden of vrienden van de inschreven cursist niet. Studenten van Enforex hebben prioriteit bij toewijzing van de beschikbare accommodatie.
 • De cursist zal de kosten voor het vervangen van voorwerpen die hij/zij door achteloosheid of met opzet heeft kapot gemaakt, betalen.
 • Als er schade is en niemand er direct voor aansprakelijk gesteld kan worden, zullen de kosten voor de reparatie worden verhaald op de op het moment van de ontstane schade aanwezige studenten.
 • Bij Enforex is het respect voor anderen en voor de regels essentieel om de cursussen probleemloos te laten verlopen. Als studenten de vastgestelde regels niet opvolgen kan dat ertoe leiden dat de betaalde borgsom niet wordt terugbetaald. Een aantal voorbeelden van gedrag dat ertoe zou kunnen leiden dat de borgsom niet wordt terugbetaald zijn: gasten laten overnachten, lawaai maken, roken in de slaapkamers, feesten houden, alcohol nuttigen, het gebruik van verdovende of schadelijke middelen, en elk ander gedrag dat de directie van Enforex als ongepast beschouwd.
 • Bij een ernstige disciplinaire overtreding of herhaald slecht gedrag behoudt Enforex zich het recht voor om studenten de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en vervalt het recht op enige restitutie.
 • In het hoogseizoen is het mogelijk dat de gedeelde studentenappartementen en residencias worden vervangen door een ander soort accommodatie, voor dezelfde prijs.
 • Wanneer je een 2-persoonskamer (gedeeld met een andere cursist) reserveert en er geen andere cursist is met wie je de kamer kunt delen, dan behouden we het recht voor je kamer te wijzigen vóór of tijdens je verblijf.

ALGEMENE ANNULERINGEN/WIJZIGINGEN VAN CURSUSSEN

ANNULERINGEN ENFOREX SCHOLEN

 • Het totaalbedrag van de cursus dient uiterlijk 4 weken vóór aankomst te zijn betaald. Zo niet, dan behoudt Enforex zich het recht voor om de inschrijving van de cursist te annuleren.
 • De borg van € 210 / $ 250 wordt voor geen enkele annulering gerestitueerd. Voor annuleringen gemaakt binnen 6 weken tot de start, zijn de minimale annuleringskosten de inschrijfkosten en 2 weken van cursus en accommodatie.
 • Voor alle restituties worden onder alle omstandigheden administratiekosten in rekening gebracht (minimaal € 65 / $ 90) tezamen met de standaardkosten voor wijzigingen van reserveringen (9% + € 210 / $ 250). Restituties naar aanleiding van te veel betaalde bedragen zijn onderhevig aan een minimum van € 35 administratiekosten.
 • Studenten die hun reservering vóór de aankomstdatum willen annuleren (cursus en/of accommodatie) dienen Enforex hier schriftelijk over te informeren per fax, e-mail enforexnl@enforex.com.
 • Annuleringen die niet via de hiervoorgemoemde manieren zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen.
 • Het voor de cursus/accommodatie betaalde bedrag wordt in geen enkel geval gerestitueerd als de cursus is begonnen (behalve wanneer de annuleringsgarantie van toepassing is).
 • Voor elke wijziging vóór de aankomstdatum in je bevestigde boeking (startdata, programma, of services) wordt € 35 / $ 35 administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigingen na aankomst (bestemming, school, huisvesting of cursus), zijn gratis in Costa Rica, Ecuador, Mexico, en Spanje (afhankelijk van beschikbaarheid en, indien van toepassing, tegen betaling van het prijsverschil). Voor alle andere wijzigingen na aankomst van je bevestigde reserveringen in Spanje en Latijns-Amerika wordt € 210 / $ 250 administratiekosten in rekening gebracht. Alle wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
 • Cursusonderbreking: Voor een periode van maximaal 1 week bij ieder blok van 4 weken, mits je dit 1 week van tevoren aangeeft (om de reservering te kunnen behouden, worden de volledige kosten van de accommodatie in rekening gebracht, ook tijdens de onderbreking). In alle andere gevallen wordt voor een cursusonderbreking € 50 in rekening gebracht en dient de accommodatie voor de volledige duur van het oorspronkelijke programma te worden betaald (afhankelijk van beschikbaarheid).
 • Enforex is niet verantwoordelijk voor annuleringen als gevolg van overmacht, gezondheidsproblemen of persoonlijke problemen.

PARTNERSCHOLEN EN ANNULERINGEN DOOR DERDEN

 • Deelnemers die hun cursus Spaans en Stage- of Vrijwilligersprogramma bij scholen van IEG in Spanje of Latijns-Amerika, of cursussen bij partnerscholen in Latijns-Amerika tot 4 weken voor de begindatum van de cursus annuleren worden € 500 / $ 600 annuleringskosten in rekening gebracht. Als de cursus binnen 4 weken voor de verwachte begindatum wordt geannuleerd dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor annuleringen van een privéappartement of hotelreserveringen zullen geen restituties worden gedaan, of kredieten worden uitgegeven (voor het aanschaffen van andere producten).

ANNULERING ZOMERKAMP IN RESIDENCIA

 • Voor bevestiging van een reservering die minder dan 4 weken voor aankomst is gedaan dient het totale bedrag op het moment van reservering te worden betaald.
 • Voor annuleringen van zomerkampen die minder dan 4 weken voor aankomst worden gedaan worden € 850 annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen vanaf één week voor aankomst en tijdens het verblijf is geen restitutie mogelijk.

PREMIUM CANCELLATION GUARANTEE

Als je annuleringskosten wilt vermijden, en zonder opgaaf van reden wilt kunnen annuleren, raden we je aan om onze annuleringsgarantie te contracteren, waarvan de kosten 9% van de totaalsom zijn. Deze garantie dient direct na boeking voldaan te worden en dekt elke reden voor annulering. Je kunt het gehele of een deel van het programma annuleren.


VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE

 • De annuleringsgarantie is alleen geldig vanaf de aankomstdatum van de cursist.
 • Voor eventuele terugbetaling worden de kosten van de verzekering zelf en 9% administratiekosten in rekening gebracht (minimaal € 65 / $ 90).
 • Als annulering door de student uiterlijk op woensdag plaats vindt, worden de kosten van de cursus en de accommodatie van de week waarin de annulering plaatsvindt in rekening gebracht. In alle ander gevallen worden de week waarin de annulering plaatsvindt en de daarop volgende week in rekening gebracht./li>
 • De annuleringsgarantiekosten worden niet terugbetaald.
 • Annuleringen dienen schriftelijk, per mail te worden verzonden aan seg@iegrupo.com De per e-mail verzonden annulering is alleen geldig wanneer er een bevestigingsmail door betrokkene van de organisatie is ontvangen. De dag volgend op de datum nadat de bekendmaking van de annulering is ontvangen wordt als de officiële datum van de annulering gezien. De restitutie zal binnen 30 dagen worden uitgekeerd aan de betrokkene.
 • De annuleringsgarantie is alleen geldig als het op het moment van inschrijving is ondertekend en volledig is betaald.
 • Studenten die een visum hebben verkregen via Enforex kunnen de annuleringsgarantie afsluiten. Er kan echter alleen aanspraak worden gemaakt op de annuleringsgarantie wanneer de betrokkene een bewijs kan overleggen dat hij/zij het land waar de cursus gevolgd weer heeft verlaten. In dit geval wordt 20% van het te restitueren bedrag ingehouden zijnde administratiekosten.
 • Alleen geldig voor Spanje; Guanajuato, Oaxaca, Playa del Carmen in Mexico; Quito in Ecuador en Santo Domingo de Heredia in Costa Rica.

NUTTIGE INFORMATIE


VISA VOOR SPANJE

 • Burgers van landen die deel uitmaken van de Europese Unie hebben geen visum nodig voor Spanje.
 • Studenten die uit andere landen komen dienen bij de dichtstbijzijnde Spaanse ambassades of consulaten informatie in te winnen over de vereisten voor het verkrijgen van een Visado (Visum). De certificaten die de inschrijving voor een cursus Spaans bij Enforex accrediteren en bevestigen kunnen alleen worden ondertekend, verzegeld en verstuurd door personen die door Enforex zijn geautoriseerd. Zij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor afgewezen visumverzoeken, omdat deze certificaten geen officiële geldigheid hebben, maar slecht als een bevestiging van een aan één van onze scholen te volgen cursus is. Dergelijke documenten worden alleen afgegeven voor de duur van de oorspronkelijk door de cursist gereserveerde cursus. Enforex stuurt, volledig kosteloos, aan alle studenten die dit verzoeken de volgende documenten (mits het totaalbedrag van het programma is betaald): * Bevestiging van het door de cursist gekozen programma. - Factuur voor het totaalbedrag van het desbetreffende programma (cursus + accommodatie). - In het geval de cursist de originele documenten nodig heeft zal Enforex deze toesturen en de verzendkosten aan de cursist doorberekenen.
 • Als de cursist het visum wordt geweigerd dan brengt Enforex € 310/ $ 350 en eventuele extra kosten in rekening. De cursist dient Enforex het formele bewijs (het originele document) van de weigering van het visum tonen om de terugbetaling te kunnen ontvangen. Als Enforex dit document niet ontvangt zal 100% van de totale kosten van het programma in rekening worden gebracht.
 • Voor elke restitutie van Enforex wordt 9% van het te restitueren bedrag ingehouden als zijnde administratiekosten (minimaal € 65 / $ 90).

OPTIONELE VERZEKERING

 • De studenten zijn niet verzekerd voor ziektekosten, ongelukken, verlies van persoonlijk eigendommen (in de accommodatie, in het klaslokaal of daarbuiten). Enforex raadt je aan om een optionele verzekering af te sluiten. Deze verzekering is beschikbaar voor alle studenten.

TRANSFER SERVICES

 • Vluchtgegevens (plaats, datum, aankomsttijd en vluchtnummer) dienen ten minste een week voor aankomt schriftelijk te worden doorgegeven. Zoniet, dan kan Enforex niet verantwoordelijk worden gesteld voor de transfer van de cursist en is er geen restitutie mogelijk.
 • Als de cursist de transfer minder dan een week voor aankomst annuleert dan is er geen restitutie mogelijk van het door hem/haar voor deze service betaalde bedrag.
 • In geval van vertraging of wijzigingen van de vluchtgegevens zonder voorafgaande kennisgeving kan Enforex niet verantwoordelijk worden gesteld voor de transfer van de cursist en is er geen restitutie mogelijk.

FEESTDAGEN

 • Kijk voor je reis naar Spanje te reserveren op onze website www.enforex.com/holidays-spain.html voor de meest recente informatie over feestdagen.
 • Uitgevallen lessen i.v.m. nationale en lokale feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Als er in dezelfde week (maandag t/m vrijdag) 2 feestdagen vallen, dan worden de lessen van 1 dag ingehaald of een 20% korting zal worden toegepast op de corresponderende weekprijs voor een programma van 1-2 weken. Wanneer de cursist de korting wil ontvangen, dient dit bij inschrijving te worden vermeld. Privélessen worden altijd ingehaald.

OVEREENKOMST

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier of door betaling van de programmakosten accepteert de cursist alle hierboven beschreven voorwaarden. Indien de prijzen van de accommodatie buiten de macht van Enforex om worden verhoogt dan brengt Enforex de cursist hier direct van op de hoogte. Deze prijslijst vervangt de vorige prijslijst en is geldig van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 voor alle programma’s die tussen deze twee data plaatsvinden. Enforex is niet verantwoordelijk voor type- en/of drukfouten in deze brochure. In augustus 2018 geprint en onderhevig aan wijzigingen. Bezoek onze website voor de meest actuele versie: www.enforex.com/prices/prices.pdf

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de Spaanse wet 15/1999, van 13 december 1999, inzake bescherming persoonsgegevens, informeert Enforex dat de persoonlijke gegevens van de cursist worden opgeslagen in een database (waarvoor Ideal Education Group S.L. verantwoordelijk is) en dat zij uitsluitend bestemd zijn voor commerciële en functionele doeleinden van de onderneming. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden geeft de cursist toestemming voor de verwerking en het gebruik van de genoemde gegevens voor de voornoemde doeleinden. Tegelijkertijd informeert Enforex de cursist dat hij/zij het recht heeft om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens, deze te corrigeren en te annuleren conform de geldige wetgeving, door te schrijven naar het volgende adres: Gustavo Fernández Balbuena 11 - 28002 Madrid – Spanje