Cestovní průvodce Malagou, Španělsko

Ceny a Katalog
Cestovní průvodce Malagou, Španělsko
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Cestovní průvodce Malagou - úvod

Vítejte v Malaze, hlavním městě slavné oblasti Costa del Sol - Slune�ního pobřeží.


Pokud se chcete pěkně ohřát a užít si slune�nou Andalusii, tak se pro za�átek nenabízí lepší místo než Malaga. Nachází se nedaleko známých měst jako Marbella, Granada, Córdoba nebo Sevilla přímo na pobřeží Středozemního moře.

Přestože Malaga není tak dobře známá jako jiná města v andaluském sousedství, tak i přesto nabízí plno historie i kultury. V tomto městě můžete například objevit římský amfiteátr ze 3. století, arabskou pevnost z 6. století nebo nádhernou katedrálu z 8. století, jejíž sou�ástí je i mešita. Město je v dobrém slova smyslu poznaménáno dlouhodobým islámským vlivem a dědictvím stejně jako přímořskou polohou.

Navíc se zde v nedávno otevřeném Picassově muzeu doslova najdou všichni milovníci umění. Malaga je vlastně Picasovým rodištěm a v tomto muzeu můžete prozkoumat jeho tvorbu od úplných po�átků.


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.