Spaans Voorwaardelijke wijs
Spaanse informatiebronnen

Terwijl de voorwaardelijke wijs wel een aantal links naar de toekomende tijd heeft, is het niet echt gebonden aan een bepaalde periode (verleden, heden of toekomst). De voorwaardelijke wijs, wordt gebruikt, zoals de naam al een beetje aangeeft, om over voorwaardelijke of hypothetische gebeurtenissen te praten. Dit klinkt misschien een beetje verwarrend, maar maak je geen zorgen - we zullen proberen het duidelijk voor je te maken.

Het vormen van de Spaanse Voorwaardelijke Wijs

Zoals de toekomende tijd, is de vervoeging van de voorwaardelijke wijs zeer eenvoudig, omdat alle drie de werkwoordsvormen (-ar, -er en -ir) dezelfde uitgangen hebben; deze uitgangen worden toegevoegd aan het einde van het infinitief.

Voorwaardelijke Wijs uitgangen-ar werkwoorden
AMAR (houden van)
-er werkwoorden
VENDER (verkopen)
-ir werkwoorden
DORMIR (slapen)
yo
(ik)
-íaamaría
ik zou houden van
vendería
ik zou verkopen

dormiría
ik zou slapen


(jij)
-ías

amarías
jij zou houden van

venderías
jij zou verkopen
dormirías
jij zou slapen
él/ella
(hij/zij)
-íaamaría
hij/zij zou houden van
vendería
hij/zij zou verkopen
dormiría
hij/zij zou slapen
nosotros/as
(wij)
-íamosamaríamos
wij zouden houden van
venderíamos
wij zouden verkopen
dormiríamos
wij zouden slapen
vosotros/as
(jullie)
-íaisamaríais
jullie zouden houden van
venderíais
jullie zouden verkopen
dormiríais
jullie zouden slapen
ellos/as
(zij)
-íanamarían
zij zouden houden van
venderían
zij zouden verkopen
dormirían
zij zouden slapen

Wanneer de Spaanse Voorwaardelijke Wijs gebruiken

Hier zullen we een paar basis voorwaardelijke wijs gebruiken noemen. Om te beginnen, wanneer we in het Nederlands het woord "zou" gebruiken, bijvoorbeeld, "Zij zou graag naar het feestje gaan" - , is een teken om de voorwaardelijke wijs in het Spaans te gebruiken.

 • Le encantaría ir a la fiesta. (Zij zou graag naar het feestje gaan.)

Ten tweede, de voorwaardelijke wijs wordt ook gebruikt om een actie dat van een voorwaarde afhangt te beschrijven. Bijvoorbeeld:

 • Si tuviera más dinero, iría de compras. (Als ik meer geld had, zou ik gaan winkelen.)
  • De voorwaarde voor winkelen is het hebben van meer geld.
 • Compraría un perro si tuviera más espacio. (Zij zou een hond kopen als ze meer ruimte had.)
  • De voorwaarde voor een hond kopen is het hebben van meer ruimte
 • Te llamaría si pudiera ir a la fiesta. (Ik zou je bellen als ik in staat was om naar het feestje te gaan.)
  • De voorwaarde voor bellen is het in staat zijn om naar het feestje te gaan.

Een ander belangrijk gebruik van de voorwaardelijke wijs is om beleefde verzoeken of wensen kenbaar te maken. Bijvoorbeeld, zeggen "Ik wil vertrekken" klinkt een beetje harder dan het zeggen van "Ik zou graag willen vertrekken."

 • Me gustaría hablar con el jefe. (Ik zou graag de baas willen spreken)
  • Door het gebruik van de voorwaardelijke wijs "zou graag" in plaats van de reguliere "wil", vraag je op een meer beleefde manier om de baas te spreken.

Om speculaties over het verleden uit te drukken.

 • Después de conducir todo el día, estarían cansados. (Na een hele dag rijden, zouden ze moe moeten zijn .)
 • ¿Por qué no fue? Estaría en el trabajo. (Waarom ging ze niet? Ze was waarschijnlijk op het werk.)

Onregelmatige Werkwoorden in de Spaanse Voorwaardelijke Wijs

Onregelmatige werkwoorden zijn gewoon werkwoorden die niet helemaal dezelfde regels volgen als de regelmatige werkwoorden. In het geval van de voorwaardelijke wijs worden regelmatige werkwoorden vervoegd naar de voorwaardelijke wijs door het infinitief te nemen en daar de juist uitgang aan te plakken. Met onregelmatige werkwoorden, worden deze zelfde uitgangen toegevoegd aan een iets gewijzigde stam. Hieronder vind je de meest gebruikte onregelmatige werkwoorden in de voorwaardelijke wijs.

 • caber (passen): cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían
 • decir (zeggen): diría, dirías...
 • poder (kunnen): podría, podrías...
 • poner (leggen): pondría, pondrías...
 • querer (willen): querría, querrías...
 • saber (weten): sabría, sabrías...
 • salir (uitgaan/vertrekken): saldría, saldrías...
 • tener (hebben): tendría, tendrías...
 • venir (komen): vendría, vendrías...

Hou in gedachten dat de onregelmatige werkwoorden in de voorwaardelijke wijs over het algemeen ook onregelmatige werkwoorden in de toekomende tijd zijn.