Условно време
Enforex

Условните изречения нямат връзка с бъдещите времена, тъй като не са свързани с някои времеви период (минало, сегашно или бъдеще). Условните изречения, също както името показва се използва, за да говорим за условни или хипотетични събития. Това може да звучи объркващо, но за момента не се тревожете.

Формиране на испанските условни времена

Също както и бъдещите времена условните времена се спрягат лесно, тъй като и трите форми на глагола (-ar, -er и -ir) използват едни и същи окончания; тези окончания се добавят към края на инфинитивите на глаголите.

Условни изречения окончания -ar глаголи
AMAR (обичам)
-er глаголи
VENDER (продавам)
-ir глаголи
DORMIR (спя)
yo
(Аз)
-ía

amaría
бих обичал

vendería
бих продал

dormiría
бих спал


(Ти)
-ías

amarías
би обичал

venderías
би продал
dormirías
би спал
él/ella
(Той/Тя)
-íaamaría
би обичал/а
vendería
би продал/а
dormiría
би спал/а
nosotros/as
(Ние)
-íamosamaríamos
бихме обичали
venderíamos
бихме продали
dormiríamos
бихме спали
vosotros/as
(Вие)
-íaisamaríais
бихте обичали
venderíais
бихте продали
dormiríais
бихте спали
ellos/as
(Те)
-íanamarían
биха обичали
venderían
биха продали
dormirían
биха спали

Кога да използваме условно време в испанския

Условните изречения имат няколко употреба. Тук ще покажем някои от основните. За начало когато и да използвате думата "бих" например, "She would love to go to the party" (Тя би искала да отиде на партито). То това означава, че употребяваме условно време в испанския .

 • Le encantaría ir a la fiesta. (Тя би се радвала много да отиде на партито.)

Условните изречения се използват и, за да опишат дейност, която зависи от условие. Например:

 • Si tuviera más dinero, iría de compras. (Ако имах повече пари бих отишла на покупки)
  • Условието да отиде на пазаруване е да има повече пари.
 • Compraría un perro si tuviera más espacio. (Тя би купила куче, ако има повече пространство.)
  • Условието да купи куче е да има повече пространство.
 • Te llamaría si pudiera ir a la fiesta. (Бих ти се обадила, ако мога да отида на партито.)
  • Условието да се обадя е да отида на партито.

Друга важна употреба на условното време е да изразите по учтив начин молбите или желанията си. Например казвайки "Искам да напусна" е много по-грубо, отколкото казвайки "Бих искал да напусна ."

 • Me gustaría hablar con el jefe. (Бих искал да говоря с шефа)
  • Използвайки условното време "бих искал " вместо глагола "искам", вие правите молбата по-учтива, за разговор с шефа ви.)

Да изрази подозрение за миналото.

 • Después de conducir todo el día, estarían cansados. (Карайки цял ден, те би трябвало да са изморени.)
 • ¿Por qué no fue? Estaría en el trabajo. (Защо не отиде? Тя може би беше на работа .)

Неправилни глаголи в испанското условно време

Неправилните глаголи са глаголи, които не следват същите правила, както правилните глаголи. В случая с условното време, правилните глаголи се спрягат като към глагола в инфинитив добавим съответното окончание. С неправилните глаголи тези окончания се добавят към променените корени на глаголите. По-долу ще намерите някои от най-често употребяваните неправилни глаголи в условно време:

 • caber (пасва, побира се): cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían
 • decir (казвам): diría, dirías...
 • poder (способен съм): podría, podrías...
 • poner (слагам): pondría, pondrías...
 • querer (искам): querría, querrías...
 • saber (искам): sabría, sabrías...
 • salir (искам): saldría, saldrías...
 • tener (имам): tendría, tendrías...
 • venir (идвам): vendría, vendrías...

Имайте предвид че неправилните глаголи в условното време винаги съвпадат с неправилните глаголи в бъдеще време.

-->