Metodologie výuky španělštiny a studijní materiály

Ceny a Katalog
Metodologie výuky španělštiny a studijní materiály
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Metoda výuky v Enforexu

ENFOREX při výuce kombinuje různé pedagogické techniky založené především na komunikativním přístupu, který má za účel zacílit na každý typ studenta. Naším cílem je vybavit vás dovednostmi a pojmy potřebnými k tomu, abyste se ve společnosti ostatních cítili příjemně a abyste porozuměli v jakémkoli španělsky mluvícím prostředí. Aby na tento cíl naši učitelé dosáhli, kombinují během lekcí teorii i praktikování španělštiny zahrnující jazykové a funkční pragmatické aspekty mluveného jazyka společně se sociokulturním povědomí, které je nezbytné pro získání obsáhlé znalosti cizího jazyka. Gramatika, čtení, psaní, poslech, mluvení a slovní zásoba jsou vždy integrovány s cílem přiblížit studenta co nejvíce k autentickému komunikativnímu prostředí.

Každá lekce je naprosto samostatná, avšak - jak je logické a přirozené v případě jakéhokoli jazyka - použití gramatiky a slovní zásoby se s každou lekcí kumuluje a znalosti studentů se tak neustále rozšiřují.

Jako studenta ENFOREXU vás budeme podporovat v rozvoji mezikulturní kompetence v kombinaci se znalostmi a dovednostmi, které vás povedou při budování pozitivních vztahů se společností, jejíž součástí se během jazykového pobytu v zahraničí stanete. Právě z tohoto důvodu naše kurzy španělštiny nabízejí možnost zvolit si pět kulturních lekcí týdně navíc (+ 5), které vám umožní podrobněji pochopit a porozumět španělským tradicím a zvykům.

Sylaby všech kurzů byly pod vedením našeho akademického ředitele vytvořeny týmem lektorů Enforexu a odpovídají požadavkům a směrnicím Institutu Cervantes a společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Osnovy jsou zároveň adaptovány na univerzitní systém kreditů v USA. Pokud byste chtěli prověřit životopis našich učitelů či jakýkoli sylabus kurzů, rádi vám jej poskytneme.

courses materials
courses materials

Studijní materiály

Všechny jazykové učebnice ENFOREXU jsou napsány a sestaveny našimi lektory španělštiny, kteří je vytvořili na základě osvědčené metodologie založené na mnohaleté praxi a akademických zkušenostech.

Okamžitě po vašem vstupním testu jazykové úrovně během prvního školního dne obdržíte učebnici a cvičebnici odpovídající vaší úrovni španělštiny:

  • Úplný začátečník / Básico / A1
  • Začátečník / Elemental / A2
  • Mírně pokročilý / Intermedio / B1
  • Pokročilý / Avanzado / B2
  • Velmi pokročilý / Superior / C1
  • Expert / Perfeccionamiento / C2

Pokud se postupem času vaše jazyková úroveň značně zlepší, tak jsme vždy připraveni nabídnout vám možnost pokračovat ve studiu v pokročilejší skupině. V takovém případě však bude pravděpodobně nutné zakoupit si nový set učebnic vyšší úrovně.


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.