Metoda výuky v Enforexu
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

150+ zkušených učitelů

V Enforexu jsme hrdí na naše zkušené učitele a inovativní výukové metody.

Naše výuková metoda je založena na interaktivních způsobech, které studenty rychle přimějí mluvit v příjemném a přirozeném prostředí. Věříme v učení prostřednictvím přímých zkušeností, a proto se naše hodiny orientované na účast zaměřují na to, aby studenti měli možnost komunikovat v reálných situacích. k tomu používáme autentické a smysluplné materiály.

Naši učitelé

Naši učitelé jsou pečlivě vybíráni tak, aby jejich hodnoty a metody odpovídaly našim. Všichni naši učitelé jsou rodilí mluvčí, mají minimálně čtyřleté vysokoškolské vzdělání v oborech, jako je lingvistika nebo španělský jazyk a literatura, a mnozí z nich získali také magisterský titul v oboru výuka španělštiny jako cizího jazyka.

Naši učitelé se neustále účastní kurzů dalšího vzdělávání, aby měli přehled o nejlepších vyučovacích postupech a nejnovějších metodách. Kromě dlouholetých zkušeností je náš pedagogický sbor dynamický, otevřený, přátelský a neuvěřitelně motivovaný. Učitelé jsou vybíráni na základě svého vzdělání, mezilidských dovedností, trpělivosti a - což je nejdůležitější - svého nadšení pro výuku.

Metoda výuky

Podle našeho názoru se studenti nejlépe učí, když mají své učení sami pod kontrolou, a proto jsme naše kurzy přizpůsobili potřebám studentů a neustále aktualizujeme naše materiály.

Pro studenty připravujeme aktivity zaměřené na činnost, řídíme se standardy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), zaměřujeme se na situace z reálného života a projekty a lekce vždy přizpůsobujeme individuálním potřebám a úrovni každého studenta. V Enforexu se studenti učí v zábavném a vstřícném prostředí s odbornými materiály a inovativními aktivitami, které využívají silné stránky každého jednotlivce.

Metoda výuky v Enforexu
  • Metodologie a studijní materiály
  • Lektoři španělštiny
  • Jazykové úrovně španělštiny

Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.