Сравнения в испанския
Enforex

В английски, за да сравним прилагателно обикновено поставяме "-er" при къси прилагателни (напр. happier, stronger, wilder) или добавяме думата "more" пред по-дългите (напр. more intelligent, more studious, more loving). В испанския няма еквивалент на наставката "-er"; Тук винаги се използва думичката más (повече), поставяна пред всички прилагателни, за да се изрази по-силно дадена идея.

 • más fuerte (по-силно)
 • más rádido (по-бързо)
 • más inteligente (по-интелигентен)
 • más cariñoso (по-обичащ)

За да кажете "по-малко" (смекчите или намалите степента на дадено прилагателно), се поставя думата menos пред всички прилагателни.

 • menos fuerte (по-слабо)
 • menos rápido (по-бавно)
 • menos inteligente (по-малко интелегентен)
 • menos cariñoso (по-малко обичащ)

Сравняване на неравенства с прилагателни

За да съпоставим два обекта в неравенство (единият от обектите, бидейки повече или по-малко____отколкото друг), използваме следната конструкция:

Субект+свързващ глагол+ más/menos+ прилагателно+que+съществително

 • Marcos + es + más + alto + que + su hermana.
  (Маркос е по-висок от сестра си.)
 • Yo + soy + menos + inteligente + que + tú.
  (Аз съм по-малко интелегентен от теб)
 • Mi coche + es + más + rápido + que + el tuyo.
  (Колата ми е по-бърза от твоята.)
 • La puerta es más roja que una cereza.
  (Вратата е по-червена от череша.)

Сравняване на равенства с прилагателни

Докато сравняването на неравенство съпоставя два неравни обекта или човека с различни характеристики, сравняването на равенство означава, че двата обекта са с еднакви параметри.

За да направим това сравнение използваме прилагателни с изрази като "tan ... como...", което буквално означава "толкова ... колкото... ". Вижте конструкцията по-долу:

Субект + свързващ глагол+ tan + прилагателно + como +съществително

 • Marcos + es + tan + alto + como + su hermana.
  (Каркос е толкова висок колкото сестра му ).
 • Yo + soy + tan + inteligente + como + tú.
  (Аз съм толкова интелегентен колкото си ти .)
 • Mi coche + es + tan + rápido + como + el tuyo.
  (Колата ми е толкова бърза колкото и твойта)
 • La puerta + es + tan + roja + como + una cereza.
  (Вратата е толкова червена колкото една череша.)

Сравнения в превъзходна форма

Превъзходната форма се употребява също за сравнение. В английския създаваме превъзходни форми като поставяме определителни членове пред прилагателните и добавяме окончанието "-est" (например the strongest (най-силният), the smartest (най-умният), the nicest (най-хубавият) ). Така казано, за да сравним трябва да добавим група, обект или човек She's the prettiest in the class / at the party / of her friends (напр. Тя е най-красивата в клас/ на партито/ от приятелките и.).

За да придадем същите концепции в испанския използваме почти същите конструкции, който употребяваме в английския с определителните членове (el, la, los, las) последвани от думата за сравнение (más, menos) и използвайки deвместо que.

Субект + глагол + опр.член + más/menos + прилагателно + de + останалата част от изречението

 • María + es + la + más + guapa + de + sus amigas.
  (Мария е най-красивата в клас.)
 • Mi coche es el más caro de todos.
  (My car is the most expensive of them all.)
 • Sara es la menos alta de su clase.
  (Сара е най-ниската в класа и.)
 • Pedro es el menos rápido de su equipo.
  (Педро е най-бавния .)

Сравнения с наречия

Същата формула се употребява в сравнение с наречия, единствената разлика е, че тук няма да се тревожите за рода, тъй като наречията имат само една форма. ( Вижте тази страница: Испански наречия )

субект + глагол + más/menos + наречие + que + съществително

 • Sara + estudia + menos + diligentemente + que + Marcos.
  (Сара учи по-малко усърдно от Маркос.)
 • Marcos + juega + más + energéticamente + que + Sara.
  (Маркос играе по-енергично от Сара.)
 • Mi + madre + duerme + más + tranquilamente + que + mi padre.
  (Майка ми спи по-спокойно от баща ми.)

Неправилни прилагателни

Както в английския, така и в испанския съществуват няколко неправилни прилагателни за сравнение, което означава че формата на прилагателните се променя. Например прилагателното лош "bad". Ако следваме изцяло правилата в английски, то трябваше да кажем "badder", но вместо това употребяваме коректната форма "worse". По същия начин в испанския; думата за лош е "malo", но в сравнителна форма вместо "más malo" казваме "peor".

Ето и няколко примери за други неправилни прилагателни:

Прилагателно Неправилна форма на прилагателното
добър = buenoпо-добър = mejor
лош = maloпо-лош = peor
голям = grandeпо-голям = mayor (когато говорим за възраст)
стар = viejoпо-стар = mayor
млад = jovenпо-млад = menor
малък = pequeñoпо-малък = menor (когато говорим за възраст)

Примери в контекст :

 • Аз съм по-стар от сестра ми . = Yo soy mayor que mi hermana.
 • Сестра ми е по-млада от мен = Mi hermana es menor que yo.
 • Твоите оценки са по-лоши от мойте = Tus notas son peores que las mias.
 • Карам по-добре от баща ми = Conduzco mejor que mi padre.
-->