De Spaanse Conjunctief
Spaanse informatiebronnen

De Spaanse aanvoegende wijs ofwel conjunctief ("el subjuntivo") wordt geberuikt bij onpersoonlijke uitingen en uitingen van meningen, emoties of standpunten. Het wordt ook gebruikt voor het uitdrukken van ontkenning, onenigheid of wilsuiting evenals voor het beschrijven van situaties die twijfelachtig of onwaarschijnlijk zijn.

In het Nederlands wordt de conjunctief nog maar weinig gebruikt, alleen nog in vaste uitdrukken zoals bijvoorbeeld: "het ga je goed" of "het zij zo". Echter in het Spaans wordt het veel vaker gebruikt.

Dus wanneer gebruiken we de conjunctief? Er zijn vier voornaamste omstandigheden:

  1. Het helpt ons feiten uit te drukken in tegenstrijd met de werkelijkheid.
  2. Het helpt ons om twijfels uit te drukken dat iets een feit is of zal zijn.
  3. Het helpt ons om wensen, intenties of bevelen voor een mogelijke gemoedstoestand of actie te uiten.
  4. Het helpt ons te uiten hoe we ons voelen over een mogelijke gemoedstoestand of actie.

Zoals je snel zult zien, de conjunctief wordt altijd gebruikt in bijzinnen die beginnen met de woorden que (dat) of si (of).

Conjunctief Tijden

Gezien het feit dat de conjunctief bijna uitsluitend wordt gebruikt in bijzinnen, betekend dit dat de vorm die je moet gebruiken voor de conjunctief afhangt van de tijd van het werkwoord in de hoofdzin evenals de tijdsverhouding tussen het hoofdzin werkwoord en de conjunctief.

Als je er klaar voor bent om te beginnen met leren of jezelf te herinneren hoe je de verschillende conjunctief tijden moet vormen en gebruiken, klik dan op de links hieronder.

Aanvoegende Wijs Tijden Voorbeelden
Tegenwoordige tijd conjunctiefMe alegro de que vengas.
(Ik ben blij dat je komt)
Voltooid tegenwoordige tijd conjunctiefMe alegro de que hayas venido.
(Ik ben blij dat je gekomen bent)
Onvoltooid verleden tijd conjunctiefMe alegraba de que vinieras.
(Ik was blij dat je gekomen was)

Voltooid verleden tijd conjunctief

Me habría alegrado si hubieras venido.
(Ik zou blij zijn geweest als je gekomen was)