Подчинително наклонение
Enforex

Испанското подчинително наклонение ("el subjuntivo") се употребява в изрази за безлични форми, мнение, емоции, гледни точки и т.н. То се употребява също така за изразяване на отрицание, несъгласие или воля, както и за описание на ситуации на съмнение или малка вероятност.

Кога употребяваме подчинително наклонение? Използваме подчинително наклонение в четири основни ситуации:

  1. Помага ни да изразим факти противоположни на реалността.
  2. Помага ни да изразим съмнения , че нещо е или ще се случи.
  3. Помага ни да изразим желания, намерения или заповеди за възможно състояние или действие.
  4. Помага ни да изразим как се чувстваме за възможно състояние или действие.

Както ще видите обикновено наклонението се използва в подчинените изречения, които започват с думите que (че) или si (ако).

Времена в подчинителните наклонения

Подчинителното наклонение се използва главно в подчинени изречения, което означава, че за да го формираме трябва да знаеме времето в главното изречение, както и времевата връзка между главния и подчинения глагол.

Ако сте готови да учите или да си припомните как се формират или употребяват различни подчинителни наклонения, просто натиснете на връзките по-долу:

Подчинителни наклонения Примери
Сегашно.подчин.наклонениеMe alegro de que vengas.
(Щастлив съм че си идваш.)
Сегашно перфек.наклонениеMe alegro de que hayas venido.
(Щастлив съм че дойде.)
Имперфектно.подч.наклонениеMe alegraba de que vinieras.
(Бях щастлив че ти дойде.)

Минало перфек.наклонение

Me habría alegrado si hubieras venido.
(Щях да бъда щастлив ако беше дошъл.)

-->