Por vs Para
Spaanse informatiebronnen

Een probleem in het Spaans dat veel verwarring veroorzaakt is "por vs para". Beide betekenen "voor" in het Nederlands, maar ze zijn niet uitwisselbaar. Om te weten of je nou por of para moet gebruiken, moet in je principe bedenken voor welk doel het zal dienen. Hieronder vind je de regels en toepassingen voor het gebruik van por en voor het gebruik van para.

"POR" - Regels, Gebruiken & Voorbeelden

In het Spaans gebruiken we het woord "por" op de volgende manieren:

 • om een beweging te uiten langs, door, rond, bij of over
  Voorbeeld: Dimos una vuelta por la ciudad. (We maakten een wandeling door de stad.)
 • om een soort van uitwisseling aan te geven
  Gracias por el regalo. (Bedankt voor het cadeau.)
  Te doy 20 euros por el collar. (Ik zal je 20 euro voor de ketting geven.)
 • om een tijd of duur aan te geven wanneer iets plaatsvindt.
  Voorbeeld: Me gusta tomar un café por la mañana. (Ik neem graag een kopje koffie in de ochtend.)
 • om een reden of oorzaak van een actie uit te drukken
  Voorbeeld: Se engordó por falta de ejercicio. (Hij werd dik door een gebrek aan lichaamsbeweging.)
 • de betekenis van "in het voordeel van", "ten behoeve van", "ondersteunen"
  Voorbeeld: Apuesta por el candidato demócrata. (Hij steunt de democratische kandidaat.)
 • om een communicatiemiddel of transport te uiten.
  Voorbeeld: Habló con su abuela por teléfono. (Ze sprak met haar oma over de telefoon.)
 • een algemene tijdsuitdrukking, betekenis "tijdens"
  Voorbeeld: Me gusta tomar un café por la mañana. (Ik neem graag een kopje koffie in de ochtend)
 • "estar por" wat betekent dat je in de stemming of geneigd bent iets te doen
  Voorbeeld: Estoy por ir al cine. (Ik ben in de stemming om naar de film te gaan.)

"PARA" - Regels, Gebruiken & Voorbeelden

In het Spaans gebruiken we het woord "para" op de volgende manieren:

 • Om een bestemming aan te geven
  Voorbeeld: Voy para Nueva York. (Ik ga naar New York.)
 • om een object´s gebruik of doel aan te geven
  Example: El plato es para la hamburguesa. (Het bord is voor de hamburger)
 • om aan te geven "om" of "voor het doel van"
  Voorbeeld: Para hacer la tarta, hace falta 2 huevos. (Om een taart te maken, heb je 2 eieren nodig)
 • om een ontvanger of begunstigde aan te duiden
  Voorbeeld: Este libro es para mi padre. (Dit boek is voor mijn vader)
 • om een deadline of een bepaalde tijd uit te drukken
  Voorbeeld: Mi ensayo es para el viernes. (Mijn essay is op vrijdag.)
 • "estar para" om een actie uit te drukken dat op het punt staat te worden afgerond.
  Voorbeeld: Estamos para salir. (We staan op het punt om uit te gaan.)