Por vs Para
Enforex

Една от трудностите в испанския, която причинява много обърквания е употребата на "por vs para". И двете думи в българския означават "за" , но те не са взаимозаменяеми. За да знаете дали употребявате правилно por или para, трябва да помислите с каква цел искате да използвате съюза. По-долу ще намерите правилата и употребите на por и para.

"POR" - Употреби, значения & примери

В испанския използваме думата "por" в следните ситуации:

 • За да изрази движение покрай, през, около или близо до нещо
  Пример:Dimos una vuelta por la ciudad. (Направихме разходка през града.)
 • За да покажен някакъв вид размяна
  Gracias por el regalo. (Благодаря за подаръка.)
  Te doy 20 euros por el collar. (Ще ти дам 20 евро за огърлицата.)
 • За да покажем време или продължителност, когато нещо се случва
  Пример: Voy de vacaciones por 2 semanas. (Отивам на ваканция за две седмици.)
 • За да изразим повод или причина за действие
  Пример: Se engordó por falta de ejercicio. (Той надебеля поради липса на упражнения.)
 • За да кажем "В полза на", "от името на ", "подкрепяйки"
  Пример: Apuesta por el candidato demócrata.(Той подкрепя демократичния кандидат)
 • За да поясним начин на предвижване с различни превозни средства
  Пример: Prefiero viajar por autobus. (Предпочитам да пътувам с автобус.)
 • За да изразим начин на комуникация
  Пример: Habló con su abuela por teléfono.(Тя говори с баба си по телефона.)
 • За да изрази общ времеви период, означаващ "през"
  Пример: Me gusta tomar un café por la mañana.(Обичам да пия кафе сутринта.)
 • "estar por" означава да бъдеш в настроение или склонен да правиш нещо
  Пример: Estoy por ir al cine. (В настроение съм да отида на кино.)

"PARA" - Употреби, значения & примери

В испанския използване думата "para" в следните ситуации:

 • За да посочите дестинация
  Пример: Voy para Nueva York. (Отивам в Ню Йорк.)
 • За да изразим употребата или предназначение на даден обект
  Пример: El plato es para la hamburguesa. (Чинията е за хамбургери.)
 • За да изразим "за да " или "с цел да"
  Пример: Para hacer la tarta, hace falta 2 huevos. (За да направиш тортата са ти необходими две яйца)
 • За покажем получателя или лицето, към което е насочено действието
  Пример: Este libro es para mi pade. (Тази книга е за баща ми .)
 • За да изразите краен срок или специфично време
  Пример: Mi ensayo es para el viernes. (Есето ми е за петък .)
 • "estar para", за да изразим действие, което ще се осъществи скоро
  Пример: Estamos para salir. (Ще излизаме скоро .)
-->