Entender vs Comprender
Spaanse informatiebronnen

De woorden entender en comprender betekenen beide "begrijpen". Ze worden grotendeels beschouwd als synoniemen, en in de meeste gevallen, zijn ze vrij uitwisselbaar. Echter, in sommige contexten kan hun betekenis iets afwijken.

Entender kan vaak over comprender gebruikt worden om een algemeen begrip aan te duiden. Comprender, aan de andere kant, wordt soms gebruikt om een begrip op een dieper niveau te uiten; het begrip van een concept, een situatie, een doel of de betekenis van iets.

In eenvoudige bewoordingen, sommige maken onderscheidt tussen de twee door te zeggen dat je entender met je oren en comprender met je hersenen.

Entender vs Comprender

 • Entiendo las reglas del juego.
  Ik begrijp de regels van het spel.
 • No entiendo esta palabra.
  Ik begrijp dit woord niet.
 • ¡No entiendo ni una sola palabra de este libro!
  Ik begrijp geen enkel woord van dit boek!
 • Ella quiere comprender el arte moderno.
  Zij wil moderne kunst begrijpen.
 • Comprendo por qué se siente así.
  Ik begrijp waarom hij zich zo voelt.
 • No comprendo la guerra.
  Ik begrijp de oorlog niet.