Entender vs Comprender
Enforex

Глаголите entender и comprender означават разбирам. Те се считат за синоними и в повечето случаи са взаимозаменяеми. Въпреки това в някои контекстове техните значения се различават леко.

Entender често може да бъде използван вместо comprender, за обозначаване на общо разбиране. Comprender, от друга страна, е глагол, използван за да се подчертае разбиране на по-дълбоко ниво, да се опише разбиране на концепция, ситуация, цел или значение на нещо .

Казано по просто разликата между двата глагола е, че с entender разбираш с ушите си, а с comprender с разума си .

Entender vs Comprender

 • Entiendo las reglas del juego.
  Разбирам правилата на играта.
 • No entiendo esta palabra.
  Не разбирам и дума.
 • ¡No entiendo ni una sola palabra de este libro!
  Не разбирам и една дума от тази книга!
 • Ella quiere comprender el arte moderno.
  Тя иска да разбере модерното изкуство .
 • Comprendo por qué se siente así.
  Разбирам защо той се чувства така.
 • No comprendo la guerra.
  Не разбирам войната .
-->