Cestovní pojištění a zdravotní péče
Objevte naše letní tábory ve Španělsku
Letní tábory – Ceny a Termíny

Pojištění a zdravotní péče na táboře

Na každém táboře funguje zdravotní centrum a nepřetržitá první pomoc, díky kterým zajišťujeme neustálý dohled nad zdravotním stavem všech táborníků. Pokud vaše dítě trpí chronickými zdravotními problémy, alergiemi nebo pokud je pro něj nutné zajistit speciální stravu či pokud máte další požadavky, jednoduše nás o nich informujte v přihlášce na letní tábor. V případě, že vaše dítě bere léky, nezapomeňte mu je, prosím, zabalit společně s instrukcemi o užívání.

Dále by bylo vhodné, pokud s sebou táborníci přivezou zdravotní zprávu od svého lékaře s informace o všech speciálních zdravotních potřebách (v ceně tábora jsou zahrnuty pouze náklady na urgentní zdravotní péči a léky). Všichni táborníci jsou ve Španělsku kryti standardním zdravotním pojištěním. Pokud byste však pro své dítě požadovali nadstandardní zdravotní péči, měli byste jej připojistit ve své zemi.

Neurgentní lékařská péče a léky, které by mohly být během táborového pobytu potřeba, nejsou zahrnuty v ceně tábora. Všichni účastníci tábora jsou však kryti pojištěním, které jim v táboře zajistí bezplatnou zdravotní péči během celého pobytu.


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.