Průběhový čas ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Průběhové časy jsou složené časy, které vyjadřují právě probíhající činnost.

Gerundium ve španělštině se tvoří vždy pravidelně. Jedná se o časované pomocné sloveso ("estar" = být) + gerundium.


ESTAR
(časované)
+GERUND
přítomný čas
Estoy
+corriendo.
imperfectum
Estaba+corriendo.
budoucí čas
Estaré+corriendo.

Tvorba španělského gerundia

Všechna španělská slovesa v gerundiu končí na: "-ndo".

Pro vytvoření gerundia ve španělském jazyce je nutné odebrat koncovku (-ar, -er, -ir) a přidat místo ní -ando v případě sloves končících na -ar nebo -iendo v případě sloves končích na -er a -ir.

Příklady:

Slovesa
infinitiv
kořen
koncovka gerundia
gerundium
-ar
hablar
(mluvit)
habl-
-ando
hablando
-er
beber
(pít)
beb-
-iendo
bebiendo
-ir
vivir
(žít)
viv-
-iendo
viviendo