Испански продължителни времена
Enforex

Продължителните времена са сложни времена, които изразяват действие в процес на развитие. .

TO BE
(Спрегнат)
+Герундии
Сегашно време
I am +running.
Минало време
I was +running.
Бъдеще време
I will be +running.

Конструкцията на продължителните времена в испанския следва същата структура като се спрегне глагола ("estar" = съм) + герундии.


ESTAR
(Спрегнат)
+Герундии
Сегашно време
Estoy
+corriendo.
Минало имперфектно
Estaba+corriendo.
Бъдеще време
Estaré+corriendo.

Продължителните времена в испанския могат да бъдат създадени със всяко едно от времената(сегашно, минало, бъдеще, и т.н.); Но най-често се формират със сегашно и имперфектно време.

Испански герундии

Герундия в испанския е както герундия в английския. Той придава на продължителните имена тяхната прогресивна природа. В английския изречението "I am running"(аз тичам), running е герундия т.е глаголите завършващи на окончанието "-ing". Испанският герундии също завършва с окончания като : "-ndo". Ето и няколко примери на английски и испански.

Английски герундии (-ing) Испански герундии (-ndo)
talking()hablando
walking()caminando
sewing()cosiendo

За да формирате герундии в испанския премахвате окончанията на глаголите (-ar, -er, -ir) и добавяте -ando към корените на глаголите, завършващи на -ar и -iendo към корените на глаголите, завършващи на -er и -ir. Например:

Инфинитив
корен
окон.герундии
герундии
-ar глаголи
hablar
(говоря)
habl-
-ando
hablando
(говорейки)
-er глаголи
beber
(пия)
beb-
-iendo
bebiendo
(пиейки)
-ir глаголи
vivir
(живея)
viv-
-iendo
viviendo
(живейки)


-->