Perfektum ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Následující perfekta jsou stejně jako průběhové časy tvořena dvěma slovesy. Průběhový čas vyjadřuje právě probíhající akci, zatímco perfektum indikuje skončenou akci.

Perfekta se ve španělském jazyce tvoří kombinací časovaného pomocného slovesa haber a příčestí minulého.

pomocné sloveso
+
příčestí minulé
haber

Sloveso "haber" se časuje dle dané osoby a příčestí minulé se tvoří přidáním koncovky "-ado" v případě sloves končících na "-ar" (hablar - hablado, andar - andado) a nebo "-ido" v případě sloves končících na "-er" nebo "-ir" (correr - corrido, mentir - mentido).
*** Více informací o příčestí minulém najdete zde: příčestí minulé ve španělském jazyce

"Haber" je možné časovat v jakémkoli čase - přítomném, minulém, budoucím, podmiňovacím způsobu - v závislosti na tom, kdy akce probíhala nebo bude probíhat.

slovesný čas časované sloveso "HABER" příčestí minulé
předpřítomný čas indicativu he
has
ha
hemos
habéis
han

hablado

předminulý čas indikativu había
habías
había
habíamos
habíais
habían
předbudoucí čas indikativu habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán
složený podmiňovací způsob indikativu habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían