Přízvuk ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Vědět, kterou slabiku je nutné přizvučit a které se naopak přízvuk netýká je klíčovou součástí komunikace v každém jazyce. Konkrétně ve španělském jazyce jsou pravidla pro přízvuk naprosto pevná a snadno zapamatovatelná. V podstatě každé španělské slovo zapadá do jedné ze tří následujících kategorií:

Slovní přízvuk ve španělském jazyce: kategorie 1

Pokud slovo končí písmeny n, s nebo samohláskou, je nutné přizvučit předposlední slabiku. Toto pravidlo platí pro většinu španělských slov.

toro (býk)
joven (mladý)
zapato (bota)
impresora (tiskárna)
lata (plechovka)
bandera (vlajka)
chicle (žvýkačka)
bolso (taška)

Slovní přízvuk ve španělském jazyce: kategorie 2

Zbytek slov končící jakoukoli souhláskou má přízvuk na poslední slabice.

hotel (hotel)
hablar (mluvit)
ordenador (počítač)
salud (zdraví)
mantel (ubrus)
secador (fén)
juventud (mládí)
bailar (tancovat)

Slovní přízvuk ve španělském jazyce: kategorie 3

Pokud se setkáte se slovem s čárkou nad samohláskou, znamená to, že nezapadá do žádné z výše uvedených kategorií. Namísto toho právě čárka určuje, na kterou slabiku je nutné dát přízvuk.

piz (tužka)
inglés (angličtina)
índice (seznam)
sinimo (synonymum)
bografo (pero)
ctima (obět)
fútbol (fotbal)
interés (zájem)

Výjimky

Prakticky u každého pravidla existují určité výjimky, proto je naprosto přirozené, že se i ve španělském jazyce vyskytuje několik slova, na které jinak univerzální pravidla neplatí.

  • Slova a jména, která byla do španělského jazyka převzata z cizích jazyků jako například francouzština nebo angličtina. Tato slova si často zachovala původní hláskování i výslovnost, avšak bez čárek. Například:
    sandwichpřízvuk je stejně jako v angličtině na písmenu "a", avšak neindikuje jed žádná čárka.
    ElisabetPřízvuk je na "i", ačkoli tomuto písmenu také chybí čárka.
  • A nakonec je nutné uvést slova, u kterých čárka slouží pouze k rozlišení dvou různých slov, která jinak vypadají úplně stejně, jinými slovy se nejedná o věc výslovnosti. Základním příkladem jsou slova el (člen) a él (zájmeno).
    el vs. él "el" je určitý člen, zatímco "él" je zájmeno "on"
    si vs. sí "si" je spojka, zatímco "sí" znamená "ano"