Španělská abeceda
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Výslovnost španělské abecedy: samohlásky

ajako a
ejako e
ijako i
ojako o
ujako u
v případě gue a gui se u nečte
ypokud se jedná o samohlásku, vyslovuje se jako i

Výslovnost španělské abecedy: souhlásky

b, v vyslovuje se mezi b a v
cpřed e nebo i se vyslovuje jako c s jazykem mezi zuby
před souhláskou nebo před a, o nebo u jako k
chjako č
djako d
fjako f
gpřed e nebo i jako ch
jinak jako g
hnevyslovuje se
jjako ch
kjako k
ljako l
lljako j
mjako m
njako n
ñjako ň
pjako p
qjako k, pokud po q následuje u, vyslovuje se také pouze jako k
rjako r
sjako s
tjako t
vjako b či zvuk mezi b a v
wjako v
xjako x
yjako j
zjako s s jazykem mezi zuby