Ударения в испанския
Enforex

Знаейки коя част на думата попада под ударение е ключов момент от комуникацията във всеки един език. За щастив в испанския правилата за ударения на думите са доста праволинейни и лесни за запомняне. Всъщност, почти всяка испанска дума попада под една от трите котегории на ударение :

Испански ударения & акценти: Категория 1

Ако думата завършва на n, s или гласна, ударението се поставя на преспоследната сричка. Това правило се прилага за повечето думи в испанския.

toro (бик)
joven (млад)
zapato (обувка)
impresora (принтер)
lata (алуминиева кутия)
bandera (флаг)
chicle (дъвка)
bolso (чанта)

Испански ударения & акценти: Категория 2

Ударението се поставя на последната сричка, ако думите завършват на всяка друга буква различна от посечените в категория 1 .

hotel (хотел)
hablar (говоря)
ordenador (компютър)
salud (здраве)
mantel (покривка за маса)
secador (сушоар)
juventud (младост)
bailar (танцувам)

Испански ударения & акценти: Категория 3

Ако се натъкнете на дума с ударение над гласната това означава, че думата не попада в нито една от първите две категории. Следователно ударението показва къде трябва да акцентираме върху произношението.

piz (молив)
inglés (английски)
índice (индекс)
sinimo (синоним)
bografo (химикал)
ctima (жертва)
fútbol (футбол)
interés (интерес)

Изключения

Практически всяко правило има своите изключения. Ето защо някои думи се отклоняват от тези иначе общовалидни гореспонати правила.

 • Думи и имена, които са се интегрирали в испанския от други езици като френски и английски доста често запазват оригиналното си спелуване и произношение без да се поставя ударение. Например:
  Сандвич
  Ударението е поставено на a в думата сандвич, но няма ударение, за да го инфикира .
  ЕлизабетУдарението в думата пада на гласната i, но те не се поставя.
 • Някои ударения се използват, за да се разграничат две думи, които биха изглеждали еднакво; С други думи, ударението тук е играе роля на пояснение за правилно произнасяне на дадена дума. Пример за това е определителният член el и местоимението él.
  el vs. él "el" е определителен член "the", докато "él" е местоимение означаващо "той"
  si vs. sí "si"е съюз, означаващ "ако", докато "sí" е думата за потвърждение "да"
-->