Подредба на думите
Enforex

Всичко, което ви е необходимо в испанския е съществително и глагол. Съществителното е лицето или предмета, които извършва действията на глагола. Глаголът най-често е дума, обозначаваща действие спретната в съответната форма и поясняваща съществителното.

Подобно на българския испанския може да следва подобна подредба в изречението подлог + глагол + (останалата част от изречението), подобно на примерите по-долу:

  • Структура: Подлог + глагол + остатъка на изречението
  • Български: Педро + работи + в библиотека .
  • Испански: Pedro + trabaja + en la biblioteca.

Испанският е много по-пластичен по отношение на поставяне на думите. Някои думи в изречението могат да бъдат променят позициите си, въпреки че превода им може да звучи странно. Нека продължим с примерите за Педро.

Pedrotrabajaen una biblioteca. Подлог + глагол + остан.част на изреч
Trabaja Pedroen una bibliotecaглагол + Подлог +остан.част на изреч
En una biblioteca trabajaPedro. остан.част на изреч+ глагол + Подлог
Trabaja en una biblioteca Pedro. глагол +остан.част на изреч+ Подлог

Тази гъвкавост често е виждана от хората, учещи езика като съществена трудност особено ако добавим към всичко това прилагателни, наречия и други части на речта. Факт, който дава много повече креативна свобода на езика!

-->