Kurzy ššpanielčiny
Enforex
Všetky naše destinácie

Kurz španielčiny podľa tvojej znalostnej úrovne

Všetky úrovne, okrem Odbornej, sú rozdelené do 3 skupín obsahujúcich vyššiu, strednú a nižšiu úroveň. Prvý deň musia študenti vypracovať test, na základe ktorého sú potom rozdelení do odpovedajúcich úrovní:

  • A.1. Základná (1100-1200)
  • A.2. Elementárna (2100)
  • B.1. Stredná (3100-3200)
  • B.2. Vyššia stredná (4100-4200)
  • C.1. Pokročilá (4300)
  • C.2. Odborná (4400)

Učebnice používané v našich kurzoch boli navrhnuté lektormi z ENFOREXu. Sme veľmi hrdí na našu zručnosť! Vedúci štúdií v každom z naších centier vyberá lektorov na základe ich školenia, medziľudských vlastností, vytrvalosti a čo je veľmi dôležité, na základe ich entuziasmu. Všetci lektori majú titul v španielskej jazykovede, histórii, marketingu, turizme alebo iných oblastiach vzťahujúcich sa k našim kurzom a sú špeciálne vyškolení na výučbu španielčiny ako cudzieho jazyka. Väčšina z nich má inžiniersky či dokonca doktorantský titul.