Испански перфектни времена
Enforex

Перфектните времена, както продължителните, са сложни глаголи, което буквално означава, че те са формирани от два глагола работещи заедно. Разликата между двете времена е, че докато продължителните времена индикират действия в прогрес (I am walking(аз ходя)), перфектните времена индикират завършеност на действието(I have walked(Аз ходих)). Това правило се прилага в еднаква степен в английския и испанския. .

Перфектните времена се формират от комбинацията на спрегнатия спомагателен глагол haber (to have) с минало причастие на друг глагол.

спомагателен глагол
+
минало причастие
Английски
to have
Испански
haber

Глаголът "haber" е спрегнат взависимост от това кой, какво и кога извършва действието. Испанското минало причастие се формира като се добави "-ado" към корена на глаголите с окончания "-ar" (hablar - hablado, andar - andado) и "-ido" към корените на глаголите с окончания "-er" и "-ir" (correr - corrido, mentir - mentido).
*** Научете повече за миналите причастия: Испански минали причастия

"Haber" в испанския, точко както "to have" в английския, може да бъде спряган във всяко време- сегашно, минало, бъдеще, условно - взависимост от това кога действието е било или ще бъде завършено.

Испански времена Спрегнат "HABER" Минало причастие
Сегашно перфектно he
has
ha
hemos
habéis
han

hablado

Минало просто hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron
Минало перфектно
había
habías
había
habíamos
habíais
habían
Бъдеще перфектно habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán
Условно перфектно habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían
-->