Jazykové pobyty v zahraničí s kurzy španělštiny
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Proč se učit španělsky?

Jedny z hlavních důvodů pro studium španělštiny jsou následující:

learn spanish
learn spanish
  • Španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě a zároveň mateřským jazykem 7% světové populace.
  • Španělština je oficiálním jazykem ve více než 22 zemích a pouze v USA jím mluví více než 35 miliónů obyvatel.
  • Existuje více než 16 429 španělských periodik, 254 televizních kanálů a 5 112 rádiových stanic.
  • Je jedním z nejdůležitějších jazyků v mezinárodním obchodě a na politických setkáních. Zároveň je oficiálním jazykem EU, MERCOSURU, UNESCA, OSN, GATT, ONUDI a U.I.T.
  • Mnoho z vrcholných děl světové literatury je napsáno ve španělštině - konkrétními příklady jsou Don Quijote de la Mancha, Sto roků samoty a mnoho dalších.
  • Přibližně 1000 španělských slov bylo převzato jinými jazyky včetně angličtiny, francouzštiny a japonštiny.
  • Obchodní jednání i obchodní dohody na obou polokoulích odráží neustále se zvyšující ekonomickou důležitost španělštiny.
  • Během posledních 10 let se poptávka po studiu španělštiny více než zdvojnásobila. Během 15 let bude na celém světě mluvit španělsky 500 miliónů lidí.

Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.