Vedoucí na letních táborech
Objevte naše letní tábory ve Španělsku
Letní tábory – Ceny a Termíny

Naši táboroví vedoucí a lektoři

ENFOREX pečlivě vybírá všechny své táborové ředitele, koordinátory i vedoucí (ve španělštině "monitores”) s ohledem na jejich zkušenosti, odbornost a především obětovost při práci s dětmi a mladistvými. Všichni zaměstnanci jsou rodilí Španělé, přičemž 90% z nich hovoří anglicky nebo jiným jazykem, a velká většina se na letní tábory každý rok vrací. Naše táborové vedoucí, učitele a další zaměstnance spojuje společný cíl: přispět co nejvíce k tomu, aby si vaše děti užily léto na úplné maximum!

summercamps about staff
summercamps about staff

Ředitel tábora

Kromě výkonných ředitelů Enforexu má právě ředitel letního tábora největší míru zodpovědnosti a úzce spolupracuje s koordinátory jednotlivých věkových kategorií i s oddílovými vedoucími.

Koordinátoři

Táborníci jsou dle věku rozděleny do tří věkových kategorií: děti, junioři a starší táborníci. Každá z těchto kategorií má svého koordinátora, který úzce spolupracuje s táborovými vedoucími v otázkách rozvoje letního tábora, dozoru nad táborníky, všech táborových aktivit a sportů, a zároveň zajišťuje, aby každý táborník využil svoji účast na letním táboře v zahraničí co nejvíce.

Táboroví vedoucí

Jeden táborový vedoucí má na starosti vždy skupinu 8 až 12 dětí. Se svým oddílem tráví 24 hodin denně, má roli vychovatele i učitele, stejně jako se snaží vyjít vstříc každé potřebě či přání, které mohou děti mít.

Zbytek našeho týmu

Lektoři cizího jazyka a pracovníci, kteří mají na starosti stravu a úklid.


Zažádejte si o více informací a zaregistrujte se do kurzu bez jakéhokoliv kompromisu.

20 druhů španělských kurzů pro všechny věkové kategorie, ubytování a exceletní služby.