Tvary ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Geometrické tvary / Figuras geométricas

Kruh
Ovál
Čtverec
Obdélník
Trojúhelník
Kosočtverec
Lichoběžník
Hvězda

Mnohoúhelník
Pětiúhelník
Šestiúhelník
Sedmiúhelník
Osmiúhelník

Kužel
Krychle
Válec
Jehlan

Círculo
Ovalo
Cuadrado
Rectángulo
Triángulo
Rombo
Trapecio
Estrella

Polígono
Pentágono
Hexágono
Heptágono
Octógono

Cono
Cubo
Cilindro
Pirámide