Čísla ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Čísla / Números

nula
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
dvacet jedna
dvacet dva
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
sto
sto jedna
dvě stě
tři sta
čtyři sta
pět set
šest set
sedm set
osm set
devět set
tisíc

první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
poslední

čtvrtina
třetina
polovina

procento

cero
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciseis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
veintiuno
veintidos
treinta
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien
ciento uno
doscientos
trescientos
cuatrocientos
quinientos
seiscientos
setecientos
ochocientos
novecientos
mil

primero
segundo
tercero
cuarto
quinto
sexto
séptimo
octavo
noveno
décimo
último

un cuarto
un tercio
una mitad

por ciento