Произнасяне на азбуката
Enforex

Произношение на испанската азбука: Гласни

aкато а в баща
eкато е в череша
iкато и в машина
oкато о в мотор
uКато у в училище
не се произнася, когато е след q и в група със сричките gue и gui
yкогато се използва като гласна се произнася като и

Произношение на испанската азбука: Съгласни

b, v в началото на думата или последвана от съгласна като б в бик
в противен случай звук между между б и в
cпреди съгласни или a, o, u като к в кон
пред e или i като с в сребро
*В Испания, c пред e или i се произнася като th в this
chкато ч в чаша
dкато д в дърво
между гласни или последвана от l или n, се произнасят като th в there
fкато ф във фраза
gпред e или i се произнася като испанската j (в английския "h" звук)
в другите случаи g се произнася като българския звук г
hне се изговаря
jкато х и не се произняся в края на думите
kкато к в къща
lкато л в листо
llкато дълго л в llamar
mкато м в магия
nкато н в нация
ñкато звука ni в английския в думата niña
pкато п в портал
qкато к , и винаги последвана от безвучната u в que
r

произнася се вибриращо ("завалено r") в началото на думата и след l, n или s
минимално заваляне в края на думата и средно заваляне във всички други случаи

rr р
sкато з пред съгласните b, d, g, l, m, n, в противен случай с като симатичен
tкато т в трактор
vкато б
wобикновено като в
xкато x в fox между съгласни
като s пред съгласни
yкато йе в yellow
zкато с

-->