Země a města ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Země a města / Los paises y las ciudades

Kontinenty
Afrika
Antarktida
Asie
Austrálie
Evropa
Severní Amerika
Jižní Amerika

Země
Belgie
Brazílie
Česká republika
Dánsko
Egypt
Anglie
Francie
Německo
Řecko
Irsko
Itálie
Japonsko
Maroko
Norsko
Filipíny
Polsko
Rusko
Skotsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Spojené státy americké

Města
Atény
Peking
Berlín
Bukurešť
Káhira
Kapské město
Dublin
Edinburg
Ženeva
Havana
Lisabon
Londýn
Moskva
New Orleans
New York
Paríž
Filadelfie
Praha
Řím
Stockholm
Tokio
Vídeň

Oceány
Atlantský oceán
Tichý oceán
Indický oceán
Antarktický oceán
Severní ledový oceán

Moře
Karibské moře
Středozemní moře
Černé moře
Severní moře
Rudé moře

Los continentes
África
Antártida
Asia
Australia
Europa
Norteamérica
Sudamérica

Los países
Bélgica
Brasil
República Checa
Dinamarca
Egipto
Inglaterra
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Japón
Marruecos
Noruega
Las Filipinas
Polonia
Rusia
Escocia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos

Las ciudades
Atenas
Pekín
Berlín
Bucarest
El Cairo
Ciudad del Cabo
Dublín
Edimburgo
Ginebra
La Habana
Lisboa
Londres
Moscú
Nueva Orleans
Nueva York
París
Filadelfia
Praga
Roma
Estocolmo
Tokio
Viena

El océano
El Atlántico
El Pacífico
El Indico
El Antártico
El Árctico

El mar
El Caribe
El Mediterráneo
El Mar Negro
El Mar del Norte
El Mar de Rojo