Čas ve španělském jazyce
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Čas / El tiempo

Kolik je hodin? ¿Qué hora es?
Je jedna. Es la una.
Jsou dvě. Son las dos.
Je 13:15. Es la una y cuarto.
Je 13:30. Es la una y media.
Je 13:45 Son las dos menos cuarto.
Je půlnoc. Es medianoche.
Je poledne. Es mediodía.
Před 5 minutami. Hace cinco minutos.
Po 8. hodině večerní.Después de las ocho de la noche.
Před 9. hodinou ranní. Antes de las nueve de la mañana.
Kdy to začíná? ¿Cuándo empieza?
Přišel včas. Él llegó a tiempo.
brzytemprano
pozdětarde