Nejčastěji používaná španělská slovesa
Oblíbené španělské destinace
Španělské kury a Ceny

Nejčastěji používaná španělská slovesa

Bailar
Beber
Buscar
Cambiar
Caminar
Cantar
Cocinar
Comer
Comprar
Decidir
Despertar
Escuchar
Esperar
Estudiar
Hablar
Hacer
Ir
Limpiar
Llegar
Llorar
Mirar
Necesitar
Oir
Poder
Querer
Salir
Tocar
Trabajar
Ver
Viajar

tancovat
pít
hledat
vyměnit
procházet se
zpívat
vařit
jíst
koupit
rozhodnout se
vzbudit se
poslouchat
čekat / doufat
studovat
mluvit, povídat
udělat
jít
čistit
přijít /přijet
brečet
dívat se
potřebovat
slyšet
moct
chtít
odejít / jít na párty
dotknout se
pracovat
vidět
cestovat