Сегашно време
Enforex

Сегашно време е най-често употребяваното време в испанския език и работи по същия начин, по който функционира сегашното време в английския. Сегашно време се използва в много ситуации. То бива ангажирано при описание на нещо, което се случва в момента на говоренето (влакът тръгва) или близкото бъдеще (влакът тръгва след час), да изразява обща истина (влакът е удобен) или да описва обичайни действия (Взимам всяка седмица влака за работа).

Сегашно време в испанския: глаголи с -ar, -er и -ir

Както изяснихме в секцията испански глаголи , всички глаголи в испанския завършват по един от следните начини:

  • -ar (примери: amar, asar, borrar, estudiar, hablar, jugar, saltar, tomar)
  • -er (beber, comer, comprender, leer, temer, vender)
  • -ir (mentir, pedir, sentir, subir, vivir)

Правилни глаголи (ще оставим неправилните глаголи за по-късно) следват същия модел на спрежение, както други глаголи със същите окончания. Коренът на глагола (частта преди окончанията -ar, -er и -ir) остава същия, докато окончанието се променя според подлога.

Сегашно време: Глаголи, завършващи на -AR

Коренът на глагола SALTAR е "salt-" и корена на глагола AMAR е "am-". Вижте как се променят окончанията:

Подлог-AR окончание на глагола SALTAR (скачам)
AMAR (обичам)
yo (Аз) -osalto (Аз скачам)
amo (Аз обичам)
(Ти) -assaltas (Ти скачаш)
amas (Ти обичаш)
él/ella (Той / Тя) -asalta (Той / Тя скача)
ama (Той / Тя обича)
nosotros/as (Ние) -amossaltamos (Ние скачаме)
amamos (Ние обичаме)
vosotros/as (Вие)-áissaltáis (Вие скачате)
amáis (Вие обичате)
ellos / ellas (Те) -ansaltan (Те скачат)
aman (Те обичат)

Сегашно време: Глаголи завършващи на -ER

Коренът на глагола COMER е "com-", а за глагола COMPRENDER е "comprend-". Вижте как се променят окончанията в различните лица:

Подлог-ER окончание на глагола COMER (ям)
COMPRENDER (разбирам)
yo (Аз) -ocomo (Аз ям)
comprendo (Аз разбирам)
(Ти) -escomes (Ти ядеш)
comprendes (Ти разбираш)
él/ella (Той / Тя) -ecome (Той/Тя яде)
comprende (Той/Тя разбира)
nosotros/as (Ние) -emoscomemos (Ние ядем)
comprendemos (Ние разбираме)
vosotros/as (Вие)-éiscoméis (Вие ядете )
comprendéis (Вие разбирате)
ellos / ellas (Те) -encomen (Те ядат)
comprenden (Те разбират )

Сегашно време : Глаголи завършващи на -IR

Коренът на глагола VIVIR (живея) е "viv-" и корена на глагола SUBIR е "sub-". Вижте как се променят глаголите в различните лица:

Подлог-IR окончание на глагола VIVIR (живея)
SUBIR (качвам)
yo (Аз) -ovivo (Аз живея)
subo (аз качвам)
(Ти) -esvives (Ти живееш)
subes (Ти качваш)
él/ella (Той / Тя) -evive (той/тя живее)
sube (той/тя качва)
nosotros/as (Ние) -imosvivimos (Ние живеем)
subimos (Ние качваме)
vosotros/as (Вие)-ísvivís (Вие живеете)
subís (Вие качвате)
ellos / ellas (Те) -enviven (Те живеят )
suben (Те качват)
-->