Бъдеще време
Enforex

Бъдещето време в испанския най-често се отнася до събития, които все още не са се случили, точно както употребата на частицата ще в български (Той ще яде, ние ще тръгваме, те ще се обадят и т.н). Съществуват и няколко други употреби, с които ще се запознаем малко по-късно.

Формиране на бъдещо време в испанския език

Една от най-хубавите черти на бъдещето време е, че то е едно от най-лесните за спрягане. Защо? Защото и трите вида глаголи (-ar, -er и -ir) остават със същите окончания; Към тях се прикачват окончания в края на глагола в инфинитив (първоначалния, неспрегнат глагол).

Забележете на таблицата по-долу, че едни и същи окончания се поставят в края на трите вида глагола в инфинитив (в този случай, основните форми на глаголите са amar, vender и dormir).

Окончания за бъдеще време

-ar глаголи
AMAR( обичаш)

-er глаголи
VENDER ( продаваш)
-ir глаголи
DORMIR ( спиш)
yo
(Аз)
amaré
Аз ще обичам
venderé
Аз ще продавам

dormiré
Аз ще спя


(Ти)
-ás

amarás
Ти ще обичаш

venderás
Ти ще продаваш
dormirás
Ти ще спиш
él/ella
(Той/Тя)
amará
Той/Тя ще обича
venderá
Той/Тя ще продава
dormirá
Той/Тя ще спи
nosotros/as
(Ние)
-emosamaremos
Ние ще обичаме
venderemos
Ние ще продаваме
dormiremos
Ние ще спим
vosotros/as
(Вие)
-éisamaréis
Вие ще обичате
venderéis
Вие ще продавате
dormiréis
Вие ще спите
ellos/as
(Те)
-ánamarán
Те ще обичат
venderán
Те ще продават
dormirán
Те ще спят

Кога употребяваме бъдещо време в испанския

Бъдеще време се използва, когато...

 • Да се отнесете до случки в бъдещето.
  • El año que viene, viajarán a Argentina. (Следващата година ще пътуват до Аржентина.)
  • Iré al gimnasio mañana por la mañana. (Утре ще ходя до фитнес залата .)
 • Да изрази вероятност или възможност.
  • Serán las doce. (Може би ще е 12 часа.)
  • Estará leyendo. ( Най-вероятно ще чете .)
 • Да изрази заповедна форма .
  • Comerás las vegetales. (Ще си изядеш зеленчуците.)
  • Volverás a casa antes de las 12. (Ще се върнеш вкъщи преди 12 часа.)

Неправилни глаголи в бъдеще време

Като цяло неправилните глаголи са тези глаголи, които не следват правилата на образуване на правилните. Докато правилните глаголи се спрягат в бъдеще време, прибавяйки бъдещите окончания към корените на глаголите, то неправилните глаголи променят в голяма си част и корените. По-долу ще намерите най-често употребяваните неправилни глаголи в бъдеще време :

 • decir (казвам): diré, dirás, dirá, dirámos, diráis, dirán
 • poder (мога): podré, podrás...
 • poner (слагам): pondré, pondrás...
 • querer (искам): querré, querrás...
 • saber (зная): sabré, sabrás...
 • salir (излизам): saldré, saldrás...
 • tener (имам): tendré, tendrás...
 • venir (идвам): vendré, vendrás...

Имайте предвид, че неправилните глаголи в бъдеще време обикновенно съвпадат с неправилните глаголи в условното време.

-->