Enforex защита на личните данни

 

Enforex.com разбира загрижеността ви за това как се използват и защитават личните ви данни и ние оценяваме напълно вашето доверие. Политиката описана по-долу разкрива нашите online практики и избора, който може да направите, за начина на събиране и използване на личните ви данни.

Моля прочетете тази секция внимателно, тъй като посещавайки или използвайки website-та на Enforex вие предоставяте вашето съгласие данните ви да бъдат обработени в съгласие с политиката ни за защита на личните данни.

[ Начало ]

Какъв тип лична информация е необходима на Enforex.com ?

Ние събираме информация, за да можем да персонализираме и подобрим услугите на Enforex, да обработим вашите заявки или да ви изпращаме съобщения, за които сте се абонирали.

Информацията, която попълвате в нашите формуляри

 • На някои страници имате възможност да поръчате продукти, да направите запитване или да се регистрирате за получаване на месечен бюлетин. Най-често събираните лични данни на страниците ни са: собствено име, фамилия, e-mail адрес, телефон, mailing адрес, информация за вашето ниво, мотивация за изучаване на испански и информация за кредитната / дебитната ви карта (само, когато закупите артикул, например като online испански курс).
 • Винаги може да изберете да не предоставяте определена лична информация, лишавайки се от възможността да се възползвате от съответните ни услуги.
 • На някои страници може да се наложи да предоставите минимална информация за други лица. Например ако желаете да изпратите препратка към приятел за услугите ни, ще трябва да предоставите e-mail адреса му.
 • Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целта, за която са предоставени. Например e-mail адреса на приятеля ви ще бъде използван единствено, за да му препратим вашите e-mail препоръки.

Електронно събрана информация

 • Ние съхраняваме различен вид електронна информация, когато взаимодействате с интерфейса на нашия website.
 • Ние използваме "cookies" и получаваме определена информация от вашия browser. По този начин ви разпознаваме при бъдещи посещения на нашия website. Може да дезактивирате приемането на cookies в компютъра ви, но най-вероятно няма да може да се възползвате в пълна степен от предимствата на страницата ни .
 • Ние използваме и Web метрични инстументи, за да проследим автоматично определена електронна информация за вашето посещение . Използваме тази обща информация, за да изработим вътрешнофирмено изследване на потребителския интерес и online поведение и да разберем нуждите ви от по-добри услуги. Тази информация включва URL, от които идвате, в които отивате, какъв браузър използвате и вашия IP адрес. Ние използваме тази съвкупна информация без да я свързваме с разкриването на лични данни.

[ Начало ]

Колко защитени са личните ми данни ?

 • За да избегнем неоторизиран достъп, прецизност, правилна употреба и пренос на събраната от вас online информация, ние въведохме съответни електронни и мениджърски процедури, които гарантират неприкоствеността на личните ви данни.
 • За да предпазим личните ви данни, ние използваме Secure Sockets Layer (SSL) софтуер, създавайки висока защита на данните, в ситуации когато предоставяте информация за транзакция от кредитна карта или попълвате нашите формуляри. Въпреки това потребителите трябва да бъдат наясно, че прилаганите мерките за сигурност в Интернет не гарантират изцяло безопастността ви в online режим.
 • Що се отнася до транзакциите с кредитни карти, при потвърждаване на заявката ви ние разкриваме само последните пет цифри от номера на кредитната ви карта. Разбира се ние препращаме целия номер на кредитната карта до съответната кредитна институция по време на осъществяването на съответната банкова операция.

[ Начало ]

Как ще използва Enforex.com личните ми данни?

 • Използваме, събраната от вас информация, в процеса на обработка и персонализиране на заявките ви, и само и единствено когато имаме изричното ви разрешение да го правим, да изпращаме бюлетини и други e-mail съобщения.
 • Ние използваме съвкупна информация (като URL, от който сте достигнали до сайта ни) без да използваме информация, която може да ви индентифицира. Тази съвкупна неиндентифицираща информация служи за подобряване дизайна на страницата ни и проследчване на резултатите от маркетинг и промоционалните ни кампании.
 • Ние не използваме и не споделяме лична данни, които сте ни предоставили online по начин неописан в политиката ни за поверителност, нито пък споделяме информация с трети лица без ваше изрично разрешение.
 • Данните ви ще бъдат достъпни и използвани от Enforex, само и единствено за целите, за които са били предоставени.
 • Имайте предвид, че кликвайки върху рекламно пано на нашия website, което ви отвежда до различен website, вие попадате в юрисдикцията за защита на личните данни на съответния друг сайт. Препоръчваме ви предварително да се запознаете със секцията за защита на лична информация на всеки един website, в които се налага да предоставяте лични данни

[ Начало ]

Как мога да проверя или променя личните ми данни?

 • Имате правото да изисквате копие от личните ви данни, които Enforex притежава, да направите промени или да помолите те да бъдат заличени. Моля препратете вашата молба до адреса посочен по-долу в секцията. Как да се свържем с вас

[ Начало ]

За промени в политиката ни за лични данни

Enforex запазва правото да преразгледа политиката си за лични данни. Ако направим значителни промени в нея, ще публикуваме тези промени на нашия website, за да бъдете наясно с информацията, която събираме, употребяваме и начина, по който може да обновите персоналните си данни.

Обработката на личните данни и изпращането на комуникация чрез електронни средства се придържа към нормите, установени от Ley Orgánica 15/1999 (Конституцията 15/1999) от 13-ти декември Protección de Datos de Carácter Personal (За защита на личните данни) в B.O.E 14/12/1999 ( Официален бюлетин на испанското правителство от 14/12/1999) и в the Ley 34/2002 (Закона 34/2002), от 11-ти юли Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico of the B.O.E. 12/07/2002 (Услуги на информационното общество и електронна търговия 12/07/2002 ).

[ Начало ]

Как да се свържете с нас

 • ENFOREX (B80274269)
  Gustavo Fernández Balbuena, 11
  28002 Madrid, España
  Tel: (+34) 915 943 776 - Fax: (+34) 915 945 159
  Изпратете ни email

[ Начало ]