Минали времена в испанския
Enforex

В испанският съществуват две прости испански времена: минало и минало имперфектно.

Като цяло минало време се използва за изразяване на еденично събитие, което се е случило в специфичен период от време или е продължило определено период в миналото, докато минало имперфектно се използва, за да опишем продължителни събития или събития без специфичен времеви период в миналото.

Минало просто

-ar глаголи
Минало: SALTAR (скачам)

-er & -ir глаголи
Минало: VIVIR (живея)
yo
(Аз)
salté
Аз скочих
viví
Аз живях

(Ти)
-aste saltaste
Ти скочи
-iste viviste
Ти живя
él, ella
(Той, тя, то)
saltó
Той/Тя скочи
-ió vivió
Той/Тя живя
nosotros/as
(Ние)
-amos saltamos
Ние скочихме
-imos vivimos
Ние живяхме
vosotros/as
(Вие)
-asteis saltasteis
Вие скочите
-isteis vivisteis
Вие живяхте
ellos, ellas
(Те)
-aron saltaron
Те скочиха
-ieron vivieron
Те живяха

Минало време се използва...

 • За да се опише нещо, което се е случило веднъж.
  • Cantó una canción. (Той пя песен)
  • Escribí la carta. (Написах писмото.)
  • Me desperté temprano esta mañana(Събудих се рано тази сутрин)
 • За да опишем, нещо което се е случило в специфичен и точно определен период от време.
  • Fui a cuatro restaurantes la semana pasada. (Посетих четири ресторанта миналата седмица.)
  • De niño, fui de camping cada verano. (Като дете, ходих на къмпинг всяко лято.)

Минало имперфектно време

-ar глаголи
Минало: SALTAR (скачам)

-er & -ir глаголи
Минало: VIVIR (живея)
yo
(Аз)
-aba saltaba
Аз скачах
-ía vivía
Аз живеех

(Ти)
-abas saltabas
Ти скачаше
-ías vivías
Ти живееше
él, ella
(Той, Тя, То)
-aba saltaba
Той/Тя скачаше
-ía vivía
Той/Тя живееше
nosotros/as
(Ние)
-ábamos saltábamos
Ние скачахме
-íamos vivíamos
Ние живяхме
vosotros/as
(Вие)
-aba saltabais
Вие скачахте
-íais vivíais
Вие живяхте
ellos, ellas
(Те)
-aban saltaban
Те скачаха
-ían vivían
Те живяха

Имперфектното време се използва...

 • За да опишем обичайни или повтарящи се действия в миналото.
  • Siempre compraba en la misma tienda. (Винаги ходих да купувам от един и същи магазин.)
  • Mi abuela me escribía muchas cartas. (Баба ми ми пишеше много писма.)
 • За да опишем условия или състояния в миналото.
  • Estaba contenta. (Тя беше доволна.)
  • Había dos edificios aquí. (Тук имаше две сгради.)
 • За да опише действие, което се е случило през неопределен период от време .
  • Hablámos por teléfono. (Говорихме по телефона.)
  • Pasaba al perro. (Той разхождаше кучето.)
 • За да посочим време или възраст в миналото.
  • Tenía 18 años. (Тя беше на 18 години )
  • Eran las ocho y media de la mañana. (Беше 8:30 сутринта)
 • За да опишем човек или място
  • Tenía el pelo largo y los ojos azules.(Тя имаше дълга коса и сини очи)
-->